13.12.2023

A-bolagen har utsett Marjut Sandsjoe till ny verkställande direktör