Arbetsplatser

Ett trettiotal proffs inom fastighetsbranschen arbetar i A-bolagen. Ungefär hälften av personalen gör service-, städnings- och trädgårdsarbeten i A-bolagens fastigheter. Det är också till dessa uppgifter, som nya krafter oftast rekryteras. På service-, kundtjänst– och organisationssidorna finns uppgifter om A-bolagens hela professionella personal.

Rekrytering

Om du är intresserad av en arbetsplats i A-bolagen kan du skicka oss en öppen jobbansökan. Vi kontaktar vid behov dem, som sänt en ansökan.

Öppen jobbansökningsblankett

Arbetspraktik

A-bolagen uppmuntrar att skaffa utbildning för fastighetsbranschen. Det finns nästan fortlöpande i bolagen studerande, som siktar på branschen, i läroavtals- och arbetspraktik. Kontakta vår kundtjänst om du är intresserad av en praktikplats.

Sommarjobb

A-bolagen har en egen fastighetsunderhållsverksamhet till vilken sommararbetare anställs som praktikanter. Sökande av sommarjobb 2023 har börjat. 

När det gäller trädgårdsarbeten är sommaren en bråd tid och sommararbetare anställs för att hjälpa till med säsongsuppgifterna. I sommarens underhållsarbete behövs omsorgsfulla och raska arbetstag.

Största delen av sommararbetsuppgifterna utgör underhåll av gårdsplanteringarna. Erfarna sommararbetare deltar också i reparationsarbeten, så som renovering av stängsel och utemöbler. Några anställs också som städhjälp.

Sommararbetarna skall vara 15 år fyllda och de jobbar vardagar klockan 7-15. Sommararbetarnas anställningsförhållande är i huvudsak 1-3 månader långa mellan juni och augusti.

Sommararbetarna får i början av anställningsförhållandet en introduktion om företaget, arbetsuppgifterna, anställningsförhållandets villkor samt arbetsskyddet i de fysiska arbetsuppgifterna. De unga sommararbetarna har alltid en kunnig handledare, som guidar dem i sina jobb och är tillgänglig vid behov.

Sommarjobb söks med hjälp av det elektroniska formuläret. Du kan också inkludera i din ansökan en fritt formulerad ansökan eller även din CV, där du berättar om dina färdigheter och erfarenheter.