Arbetsplatser

Ett trettiotal proffs inom fastighetsbranschen arbetar i A-bolagen. Ungefär hälften av personalen gör service-, städnings- och trädgårdsarbeten i A-bolagens fastigheter. Det är också till dessa uppgifter, som nya krafter oftast rekryteras. På service-, kundtjänst– och organisationssidorna finns uppgifter om A-bolagens hela professionella personal.

Rekrytering

Om du är intresserad av en arbetsplats i A-bolagen kan du skicka oss en öppen jobbansökan. Vi kontaktar vid behov dem, som sänt en ansökan.

Öppen jobbansökningsblankett

Arbetspraktik

A-bolagen uppmuntrar att skaffa utbildning för fastighetsbranschen. Det finns nästan fortlöpande i bolagen studerande, som siktar på branschen, i läroavtals- och arbetspraktik. Kontakta vår kundtjänst (linkki) om du är intresserad av en praktikplats.

Sommarjobb

A-bolagen har en egen fastighetsunderhållsverksamhet, till vilken sommarjobbare anställs som fastighetsunderhållspraktikanter. När det gäller trädgårdsarbeten är sommaren en bråd tid och sommarjobbare avlönas för att hjälpa till med säsongarbetsuppgifterna. I sommarens underhållsarbete behövs omsorgsfulla och raska arbetstag.

Största delen av sommararbetsuppgifterna har med underhållet av gårdsplanteringarna att göra. Erfarna sommarjobbare deltar också i reparationsarbeten så som renovering av stängsel och utemöbler. Några anställs också som städhjälp.

Sommarjobbarna skall vara 15 år fyllda. De jobbar på vardagarna klockan 7-15. Sommarjobbarnas anställningsförhållande är i huvudsak 1-3 månader långt mellan juni och augusti.

Sommarjobbarna får i början på anställningsförhållandet en introduktion om företaget, i arbetsuppgifterna och om anställningsförhållandets villkor samt arbetarskyddet i fysiska arbetsuppgifter. De unga sommarjobbarna har alltid i sitt arbete en handledande fackperson som stöd, vilken alltid kan nås.