Arbetsplatser

Ett trettiotal proffs inom fastighetsbranschen arbetar i A-bolagen. Ungefär hälften av personalen gör service-, städnings- och trädgårdsarbeten i A-bolagens fastigheter. På service-, kundtjänst– och organisationssidorna finns uppgifter om A-bolagens hela professionella personal.

Arbetspraktik

A-bolagen uppmuntrar att skaffa utbildning för fastighetsbranschen. Det finns nästan fortlöpande i bolagen studerande, som siktar på branschen, i läroavtals- och arbetspraktik. Kontakta vår kundtjänst om du är intresserad av en praktikplats.