Arbetsplatser

Ett trettiotal proffs inom fastighetsbranschen arbetar i A-bolagen. Ungefär hälften av personalen gör service-, städnings- och trädgårdsarbeten i A-bolagens fastigheter. Det är också till dessa uppgifter, som nya krafter oftast rekryteras. På service-, kundtjänst– och organisationssidorna finns uppgifter om A-bolagens hela professionella personal.

Rekrytering

Om du är intresserad av en arbetsplats i A-bolagen kan du skicka oss en öppen jobbansökan. Vi kontaktar vid behov dem, som sänt en ansökan.

Öppen jobbansökningsblankett

Arbetspraktik

A-bolagen uppmuntrar att skaffa utbildning för fastighetsbranschen. Det finns nästan fortlöpande i bolagen studerande, som siktar på branschen, i läroavtals- och arbetspraktik. Kontakta vår kundtjänst om du är intresserad av en praktikplats.

Sommarjobb

A-bolagen har en egen fastighetsunderhållsverksamhet till vilken sommararbetare anställs som praktikanter. Sökande av sommarjobb 2022 är över. Vi är i kontakt med alla som sökt sommajobb i A-bolagen.

När det gäller trädgårdsarbeten är sommaren en bråd tid och sommararbetare anställs för att hjälpa till med säsongsuppgifterna. I sommarens underhållsarbete behövs omsorgsfulla och raska arbetstag.

Största delen av sommararbetsuppgifterna utgör underhåll av gårdsplanteringarna. Erfarna sommararbetare deltar också i reparationsarbeten, så som renovering av stängsel och utemöbler. Några anställs också som städhjälp.

Sommararbetarna skall vara 15 år fyllda och de jobbar vardagar klockan 7-15. Sommararbetarnas anställningsförhållande är i huvudsak 1-3 månader långa mellan juni och augusti.

Sommararbetarna får i början av anställningsförhållandet en introduktion om företaget, arbetsuppgifterna, anställningsförhållandets villkor samt arbetsskyddet i de fysiska arbetsuppgifterna. De unga sommararbetarna har alltid en kunnig handledare, som guidar dem i sina jobb och är tillgänglig vid behov.

Sommarjobb söks med hjälp av det elektroniska formuläret. Du kan också inkludera i din ansökan en fritt formulerad ansökan eller även din CV, där du berättar om dina färdigheter och erfarenheter.