Vår kundbetjäningspersonal betjänar i boendefrågor. Vänligen kontakta vår kundtjänst då du vill

  • hyra bostad eller avsluta hyresförhållande
  • reservera bilplats
  • boka bastutur
  • boka bastu- eller kabinettutrymme
  • ge feedback om boendetjänster
  • reda ut hyresbetalningssituation
  • meddela namnändringar gällande inflyttade eller utflyttade invånare i ditt hem
  • meddela underhållsbehov eller göra felanmälan i ditt hem eller beställa avgiftsbelagda underhållstjänster

Betjäningsnummer: (019) 521 3600

Vi betjänar dig via telefon och på vårt kontor på Berggatan vardagar kl. 12–15 (på onsdagar kl. 13–15) i ärenden gällande bl.a. bokning av parkeringsplats och bastutur, hyresbetalning samt uthyrning eller avslutande av hyresavtal. Du når oss alltid via e-post toimisto@a-yhtiot.fi .

Felanmälningar och servicebegäran kan du göra elektroniskt dygnet runt via A-bolagens hemsidor: www.a-bolagen.fi.
Telefontjänsten för felanmälningar är öppen vardagar kl. 8–11 och 12–15 (på onsdagar kl. 8–11 och 13–15).
Vid brådskande ärenden, såsom vattenskador och andra fel som äventyrar boendet eller fastigheten, vänligen kontakta servicedejouren.
Du hittar det egna husets dejournummer på anslagstavlan i trappuppgången och på vår hemsida.

Du kan göra en icke brådskande felanmälan på elektronisk blankett.

Besöksadress:

Berggatan 3
06100 Borgå

Kundbetjäningen betjänar:

Telefonbetjäning kl. 12–15 (onsdagar kl. 13–15)

Felanmälningar och servicebegärans telefontjänst vardagar kl. 8–11 och 12–15 (onsdagar kl. 8–11 och 13–15)

 

e-post:
toimisto@a-yhtiot.fi
personalens e-postadresser: förnamn.efternamn@a-yhtiot.fi

Kundbetjäningpersonal

Mirka Laitinen, AHM
fastighetssekreterare
019 521 3620

Reima Tarkkonen
fastighetsassistent, AFM, AHM
019 521 3623

Tiia-Maria Ekholm
fastighetssekreterare
019 521 3625

Katarina Hakkarainen, AHM
fastighetssekreterare
019 521 3622