Vår kundbetjäningspersonal betjänar i boendefrågor. Vänligen kontakta vår kundtjänst då du vill

  • hyra bostad eller avsluta hyresförhållande
  • reservera bilplats
  • boka bastutur
  • boka bastu- eller kabinettutrymme
  • ge feedback om boendetjänster
  • reda ut hyresbetalningssituation
  • meddela namnändringar gällande inflyttade eller utflyttade invånare i ditt hem
  • meddela underhållsbehov eller göra felanmälan i ditt hem eller beställa avgiftsbelagda underhållstjänster

Betjäningsnummer: (019) 521 3600

Vi betjänar på vardagar kl. 8.00-16.00 (onsdagar till klockan 16.30)
Samtal till kundtjänsten spelas in för att förbättra kvaliteten och verifiera den begärda tjänsten.
Vid andra tidpunkter skall du i brådskande underhållsärenden eller störningar ringa underhållsjouren. Kontrollera ditt hems jourhavande fastighetsskötare.

Du kan göra en icke brådskande felanmälan på elektronisk blankett.

Besöksadress:

Berggatan 3
06100 Borgå

mån: kl. 10.30-16.00
ti: kl. 10.00-16.00
ons: kl. 10.00-16.00
to: kl. 10.00-17.00
fre: kl. 10.00-16.00

e-post:
toimisto@a-yhtiot.fi
personalens e-postadresser: förnamn.efternamn@a-yhtiot.fi

Kundbetjäningpersonal

Mirka Laitinen, AHM
fastighetssekreterare
019 521 3620

Reima Tarkkonen
fastighetsassistent, AFM, AHM
019 521 3623

Tiia-Maria Ekholm
fastighetssekreterare
019 521 3625

Katarina Hakkarainen, AHM
fastighetssekreterare
019 521 3622