Service

Vår servicepersonal betjänar i frågor, som gäller service-, -reparationer och -städning samt underhåll av gårdsområden. Vänligen kontakta vår kundbetjäning, då

  • du i din bostad upptäckt ett vattenläckage, något annat problem eller att någon apparat gått sönder
  • du störs i ditt boende av buller eller andra ordningsstörningar i huset. Ring i sådana fall omedelbart till kundbetjäningen eller dejouren för att få saken åtgärdad.
  • du förlagt nyckeln eller inte kan komma in i ditt hem
  • du behöver annan reparations- eller installationshjälp i hemmet (reparationer och servicearbeten kan faktureras, se prislista)
  • då du upptäcker något störande eller mot ordningsreglerna stridande i huset eller på gårdsområdet

På kvällstid och under veckosluten betjänas invånarna av servicens dejour. Kolla telefonnumret till det egna husets dejour.

Vid problem med internet-förbindelser lönar det sig att kontakta husets internetleverantör Telia.

kuvituskuva