A-bolagen ägs av Borgå stad och är byggherre för hyreshus, vilka bolagen äger, förvaltar och underhåller. A-bolagen består av moderbolaget Borgå A-bostäder Av och Borgå Hyresbostäder Ab. Fastighetsbolaget Oy A-Lukaali Ab är Borgå A-bostäders dotterbolag.

Moderbolaget Borgå A-bostäder Ab grundades den 18.11.1965. Det har helt ägts av Borgå stad sedan år 2012.

A-bolagen har ett trettiotal anställda.

A-bolagen är ett ISA-auktoriserat företag, vi utför disponenttjänster med omsorg för både kunder och personal. ISA ry auktoriserar endast organisationer som uppfyller kvalitetskriterierna. Mer information om ISA-auktoriseringen finns på ISA ry webbplats (på finska).