A-bolagen ägs av Borgå stad och är byggherre för hyreshus, vilka bolagen äger, förvaltar och underhåller. A-bolagen består av moderbolaget Borgå A-bostäder Av och Borgå Hyresbostäder Ab. Fastighetsbolaget Oy A-Lukaali Ab är Borgå A-bostäders dotterbolag.

Moderbolaget Borgå A-bostäder Ab grundades den 18.11.1965. Det har helt ägts av Borgå stad sedan år 2012. I 55 års historik berättar vi A-bolagens historia.

A-bolagen har ett trettiotal anställda.

A-bolagen är ett ISA-auktoriserat företag, vi utför disponenttjänster med omsorg för både kunder och personal. ISA ry auktoriserar endast organisationer som uppfyller kvalitetskriterierna. Mer information om ISA-auktoriseringen finns på ISA ry webbplats (på finska).

E-faktureringsuppgifter

Borgå A-bostäder Ab (FO-nummer 0130542-0)
Företagets e-fakturaadress/EDI-kod för mottagande av e-fakturor: 003701305420

Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab (FO-nummer 1854581-8)
Företagets e-fakturaadress/EDI-kod för mottagande av e-fakturor: 003718545818

Asunto Oy Suomentalo (FO-nummer 0575685-1)
Företagets e-fakturaadress/EDI-kod för mottagande av e-fakturor: 003705756851

Kiinteistö Oy Porvoon Hansatie 10 (FO-nummer 0234833-4
Företagets e-fakturaadress/EDI-kod för mottagande av e-fakturor: 003702348334

Borgå hyresbostäder Ab (FO-nummer 0704105-9)
Företagets e-fakturaadress/EDI-kod för mottagande av e-fakturor: 003707041059

Operatörs-ID: 003721291126 = MAVENTA
Operatörs-ID om avsändaren använder banken som operatör: DABAFIHH

Ifall Ni inte har e-fakturering i bruk, tar vi emot fakturor också via e-post på adressen reskontra@a-yhtiot.fi