Anmäl störningar eller ge respons

Inom A-bolagen tolereras inte ett festande som stör grannarna. Normala familjefester är självfallet tillåtna. Om Din granne stör har Du rätt att GENAST anmäla störningen till din service, vardagar på kanslitid till kundtjänsten, andra tider till servicens dejour.

Du kan göra anmälningen också med i elektronisk blankett (under). Vi läser elektroniska anmälningar på vardagar mellan kl. 8.00-16.00.

Fyll i alla fält med (*).