Hyresavtalet

Ett skriftligt hyresavtal görs upp i god tid före flyttningsdagen på A-bolagens kontor. Hyresgästens personliga närvaro krävs.

Hyran skall betalas senast den 4 varje månad. Hyran betalas i enlighet med uppgifterna i den sammanställning av årets månatliga hyresrater, som hyresvärden tillställer. I samband med den första hyresraten uppbärs en garantiavgift.

Garantiavgiften återbärs efter utflyttning förutsatt att hyresgästen överlåter bostaden i oklanderligt skick och att de till hyresförhållandet hörande avgifterna är betalda.
Utflyttaren är skyldig att göra en officiell flyttningsanmälan till upprätthållaren av befolkningsregistret senast en vecka efter flyttningen. Flyttningsanmälan bör göras också för tillfälligt boende, som varar över tre månader.

Hyresgästen behöver inte göra en separat inflyttningsanmälan till A-bolagen, utan de nödvändiga uppgifterna tas från de dokument hyresgästen redan lämnat. Senare bör alltid en anmälan om in- eller utflyttare göras till A-bolagens kontor.

Det lokala energibolaget sänder hyresgästen en elavtalsbekräftelse inom två veckor efter inflyttningen.

I A-bolagens alla fastigheter finns en förrådsskrubb för varje lägenhet samt gemensamma förrådsutrymmen för utomhusredskap. I en stor del av fastigheterna kan invånarna också mot betalning boka bastutur och reservera en bilplats.

För att boendet i det nya hemmet skall löpa friktionsfritt lönar det sig för invånarna att bekanta sig med A-bolagens ordningsregler. Med undertecknandet av hyresavtalet förbinder sig hyresgästen samtidigt att följa ordningsreglerna.

Läs närmare om boende i A-bolagens lägenheter i invånarguiden.