Ansökan om hyresbostad

Blankett att skriva ut

Ansökan är giltig i tre månader. Vid behov bör den förnyas genom
personlig eller skriftlig kontakt till A-bolagens kansli.

Ansökningen träder i kraft när alla bilagor har levererats! A-bolagen kollar dina kreditupplysningar.

 Bilagor som bör bifogas

 • intyg över månadsinkomster (löne-, dagpenning-, utkomststöd- eller pensionsintyg) eller studieintyg av studerande
 • senaste fastställda skattebeslut för alla över 18-åringar som flyttar in

och vid behov

 • utredning över bostadens värde om Ni äger eller har ägt en bostad/fastighet under de senaste 5 åren
 • intyg över studie- eller bostadslån

 

kuvituskuva

Elektronisk blankett

Fyll i nedanstående blankett om du vill bli hyresgäst hos A-bolagen. Fyll i åtminstone alla de med asterisk (*) angivna delarna.

  Sökandens personuppgifter


  Personuppgifter för make/maka/sambo


  Personuppgifter för barn


  Bostadsbehovet  Hushållets information


  Nuvarande bostad  Den sökta lägenheten  1r2r3r4r


  Gammelback/EstbackaHuktis/Prästgårdsbacken/ÖstermalmJohannesberg/HornhattulaCentrumVårbergaLövkulla/Hammars/UutelaPepot


  Bilagorna