Ordningsregler

Vi hoppas att vardagen i hemmen skall löpa smidigt för våra invånare. Vi vill erbjuda boendetjänster lätt och tillförlitligt åt alla invånare. I vår verksamhet följer vi lagen om rumsuthyrning samt riktlinjer och praxis i branschen.

För att invånarna skall ha lika möjligheter till en smidig vardag gäller A-bolagens ordningsregler och förstås också ordningslagen alla invånare.

A-bolagens ordningsregler i ett nötskal

1. Allmänna utrymmen

Ytterdörrarna hålls stängda kl. 6.00-21.00. Föremål får förvaras i därför avsedda utrymmen. Tvättstugan kan användas av husets invånare enligt en bokningslista. Bastuutrymmena skall rengöras omsorgsfullt efter varje användning.

2. Lägenheter

Kl. 23.00-7.00 bör grannarna ges nattro. Vattenkran, wc-, rör- och batteriläckage skall omedelbart anmälas till hyresvärden. I lägenheterna och till dem hörande utrymmen får inga ändringsarbeten göras utan hyresvärdens lov. Såvida det hör en uteplats till lägenheten svarar hyresgästen för skötseln inklusive grönområdes- och snöröjningsarbeten.

3. Rökning

Det är förbjudet att röka i lägenheterna. Rökning är också förbjuden i de allmänna utrymmena.

4. Damma mattor

Mattor och sängkläder får endast dammas på därför avsedda platser från måndag till lördag kl. 7.00-20.00.

5. Fordon och parkering

Motorfordon får parkeras endast på för ändamålet avsedda platser. Gästplatserna är till för enbart kortvarig gästparkering.

6. Husdjur

Hundar, katter och andra husdjur bör utomhus hållas kopplade. Ägaren bör se till att djurens avföring förs till avfallskärlen. Djurens ljud får inte störa andras boende.

7. Avfall och sortering

Invånarna är skyldiga att sortera sitt hushållsavfall i bioavfall, blandavfall, returpapper och kartong, som skall läggas i respektive avfallsuppsamlingskärl där fastighetens sopor hanteras. Det är förbjudet att där eller annorstädes på fastighetens område göra sig av med annat än hushållsavfall.

Ordningsreglerna som bilaga