Järjestyssäännöt

Toivomme, että asukkaidemme arki kodissa on sujuvaa. Haluamme tarjota asumisen palvelut helposti ja luotettavasti kaikille asukkaille. Noudatamme toiminnassamme huoneenvuokralakia ja alan ohjeistuksia ja käytäntöjä.

Jotta kaikilla asukkailla on yhtäläiset mahdollisuudet sujuvaan arkeen, asukkaita koskee A-yhtiöiden järjestyssäännöt ja luonnollisesti myös järjestyslaki.

A-yhtiöiden järjestyssääntöjä pähkinänkuoressa

1. Yhteiset tilat

Ulko-ovet pidetään avoinna klo 6.00 – 21.00. Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Pesutupa on talon asukkaiden käytössä varauslistan mukaan. Saunatilat tulee puhdistaa huolellisesti käytön jälkeen.

2. Huoneistot

Klo 23.00 – 7.00 välisenä aikana naapureille on annettava yörauha. Hanojen, wc-altaiden, putkien ja pattereiden vuodot on viipymättä ilmoitettava vuokranantajalle. Huoneistoissa ja huoneistoihin kuuluvissa tiloissa ei saa tehdä muutostöitä ilman vuokranantajan lupaa. Mikäli huoneistoon kuuluu oma asuntopiha, on vuokralaisen vastattava pihan hoidosta viher- ja lumitöineen.

3. Tupakointi

Huoneistoissa tupakointi on kielletty. Tupakointi on kielletty myös yhteisissä tiloissa.

4. Tomuttaminen

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla maanantaista lauantaihin klo 7.00 – 20.00 välisenä aikana.

5. Ajoneuvot ja pysäköinti

Moottoriajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla paikoilla. Vieraspaikat on tarkoitettu vieraille vain lyhytaikaista pysäköintiä varten

6. Kotieläimet

Koirat, kissat ja muut kotieläimet on pidettävä ulkona kytkettyinä. Omistajan on huolehdittava eläinten jätökset roska-astioihin. Eliäinten äänet eivät saa häiritä muiden asumista.

7. Jätteet ja lajittelu

Asukas on velvollinen lajittelemaan talousjätteensä biojätteeseen, sekajätteeseen, jätepaperiin, kartonkiin sekä muovi-, metalli- ja lasijätteeseen, jotka tulee toimittaa niille varattuihin keräysastioihin kiinteistön jätteenkeräyspisteessä. Muiden kuin talousjätteiden jättäminen kiinteistön jätteenkeräyspisteeseen tai muualle kiinteistön alueelle on kielletty.

Järjestyssäännöt liitetiedostona