Maksutiedot

Vuokranmaksun eräpäivä on kuu­kauden 4. päivä. Vuokra maksetaan vuokranantajan asuk­kaalle toimittaman koko vuoden vuokranmaksutiedot sisältävän koontilomakkeen tietojen mukaisesti. Koonnissa on siis koko vuoden maksut, eikä erillisiä kuukausilaskuja lähetetä. Asukkaalla säilyy sama viitenumero koko asumisen ajan.

Asukas voi tehdä omassa pankissa suoramaksusopimuksen. Omassa verkkopankissa voi ottaa käyttöön e-laskun ja saada vuokralaskun suoraan verkkopankkiin.

Kuukausivuokran yhteydessä maksetaan muut säännölli­set maksut, kuten sauna- ja autopaikkamaksu. Kohteissa, joissa vesi ei sisälly vuokraan, se laskutetaan erikseen neljästi vuodessa. Muut asumispalvelut laskutetaan erikseen. Tällaisia ovat esimerkiksi ovenavausmaksu, liputusmaksu ja huoltomiehellä teetetyt ylimääräiset korjaukset. Rikkomisesta aiheutuvat korjaukset vuokralainen mak­saa aina kokonaan itse. Lisätietoa erillisveloituksista löytyy Apua asumiseen -sivulta.

Ongelmia vuokranmaksussa

Jos et saa maksettua vuokraa eräpäivään mennessä, ota mahdollisimman pikaisesti yhteyttä A-yhtiöiden asiakaspalveluun vuokranmaksun sopimiseksi. Muuttuneessa taloudellisessa tilanteessa kannattaa myös tarkistaa mahdollisuus Kelan asumistukeen sekä toimeentulotukeen.

Perimme myöhästyneestä vuokranmaksusta viivästyskorkoa ja muistutusmaksun. Kolmannen maksumuistutuksen jälkeen ryhdymme oikeudellisiin toimenpiteisiin vuokravelan perimiseksi ja vuokrasuhteen päättämiseksi.