Irtisanominen ja poismuutto

A-yhtiöissä vuokrasuhteen irtisanomisaika on aina kalenterikuukausi, eli asukas voi irtisanoa sopimuksen päättymään seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti täyttämällä alla oleva lomake ja toimittamalla se A-yhtiöiden asiakaspalveluun.

Poismuuttava asukas on velvollinen tyhjentämään asunnon ohella myös varastoista ja pihamaalta kaiken henkilökohtaisen omaisuutensa. Asunnon ja asuntoon kuuluvan varastokomeron siivous kuuluu poismuuttajan velvollisuuksiin.

Kaikki huoneiston avaimet sekä myös mahdollisesti käytössä olleet muut avaimet esim. talopesulaan palautetaan yhtiön toimistoon.

Vuokratakuu palautetaan asukkaalle vuokrasuhteen päätyttyä, mikäli huoneisto on moitteettomassa kunnossa ja vuokrasuhteeseen liittyvät maksuvelvoitteet on hoidettu.

Muista tehdä virallinen muuttoilmoitus väestörekisterin pitäjälle viimeistään viikon kuluessa muutosta!

Irtisanomislomake

Ohjeita poismuuttavalle

Toisen vuokralaisen poismuuttaessa

Mikäli asunnosta muuttaa pois vain toinen vuokrasopimuksen tekijöistä ja toinen vuokrasopimuksen tekijä jatkaa asumista, poismuuttava irtisanoo vuokrasopimuksen omalta osaltaan. Täytetty irtisanomislomake toimitetaan A-yhtiöiden asiakaspalveluun.

Irtisanomislomake yhden vuokralaisen osalta

Asukkaan menehtyessä

Kuolinpesä voi irtisanoa vuokrasopimuksen tai jatkaa sitä asunnossa asuvalle puolisolle tai perheenjäsenelle. Irtisanomisessa noudatetaan normaalia irtisanomisaikaa (yksi kalenterikuukausi). Irtisanomisen tekee kuolinpesään kuuluvat osakkaat, ja liitteenä on oltava edesmenneen vuokralaisen virkatodistus. Virkatodistuksen saa seurakunnasta tai maistraatista.

Irtisanomislomake