Betalningsuppgifter

Hyran förfaller till betalning den 4 respektive månad. Den betalas i enlighet med de betalningsuppgifter för hela året, som hyresvärden i sammanställd form tillställt invånaren. Sammanställningen innehåller således årets samtliga hyresrater, hyresgästen får inte separata månatliga hyresräkningar. Samma referensnummer gäller hela tiden liksom också kontot, dit hyran betalas.

Man kan sluta ett direktbetalningsavtal med sin bank. I den egna nätbanken kan man välja e-faktura, varvid hyresräkningen kommer direkt till nätbanken.

I samband med månadshyran betalas också regelbundna avgifter så som bastu- och bilplatsavgifter. Vattenräkningen kan ingå i hyran eller också debiteras den i enlighet med faktisk förbrukning. Övriga boendetjänster faktureras skilt. Dylika är till exempel dörröppningsavgift, flaggningsavgift och extra reparationer beställda av fastighetsskötarna. Om hyresgästen har sönder något, svarar hen alltid själv helt för reparationskostnaderna. Mera information på sidan Hjälp i boendet.

Problem med hyresbetalningen

Om du inte kan betala hyran senast på förfallodagen skall du så fort som möjligt kontakta A-bolagens kundtjänst för att komma överens om hyresbetalningen. Ifall den ekonomiska situationen förändrats lönar det sig också att med Fpa höra sig för om möjligheten att få bostadsbidrag samt utkomststöd. På försenad hyresbetalning uppbär vi dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Efter den tredje betalningspåminnelsen skrider vi till juridiska åtgärder för att få hyresskulden indriven och hyresförhållandet upphävt.