Borgå A-bostäder Ab, Styrelse

Ordförande: Jarmo Grönman

Viceordförande: Anders Rosengren

Medlemmar: Mirja Suhonen, Kim Parviainen, Jani Heinänen, Ulla Raitimo och Johanna Torvinen

Administration

I administrationen samt projektens ledningsuppgifter arbetar verkställande direktören, fastighetsdirektören, ekonomichefen, underhållschefen, kommunikationschefen och fastighetschefen, vilka också tillsammans bildar bolagets ledningsgrupp. Utöver ekonomichefen deltar också bokföraren och fastighetssekreteraren i ekonomi-, bokförings- och hyresövervakningen. Jenna Rask-Backman är A-bolagens verkställande direktör.

I kundbetjäningen tjänstgör fastighetssekreterarna, kundbetjäningssekreteraren och fastighetsassistenten. Kundbetjäningen har hand om beläggningen av bostäderna, uppgörandet av hyresavtal och ändringar i boenderelaterade avtal under boendetiden.

Fastighetsförvaltningen bestämmer kvaliteten på den städning och det underhåll som upphandlas. Disponenterna sörjer dessutom för att det råder kvalitativ balans mellan bostäderna. Servicechefen övervakar och sköter fastighetsservicen som helhet.

Läs årsöversikt 2021

kuvituskuva

Personal

Jenna Rask-Backman
tf. verkställande direktör/ekonomichef
040 575 0711
Teppo Riski
fastighetsdirektör
040 551 8289
Keijo Mikkonen
servicechef
040 087 7838
Rami Niemi
fastighetschef
040 538 3912
Markus Rimpelä
byggnadschef
050 547 0413
Iina Östman-Fredriksson
disponent
044 981 6255
Kristian Tuomala
disponent
0400 836 130
Johanna Malm
bokförare
019 521 3621
Päivi Nousiainen
fastighetssekreterare
019 521 3626

Kontaktinfo

A-bolagens kontor och kundbetjäningsutrymmen finns i centrala Borgå, på Berggatan 3. Kundtjänstens kontaktuppgifter och öppethållningstider hittas på kundtjänstens sidor.

Personalens e-post adresser är förnamn.efternamn@a-yhtiot.fi

Kontorets plats på kartan