Borgå A-bostäder Ab, Styrelse

Ordförande: Joel Karvinen

Viceordförande: Pehr Sveholm

Medlemmar: Mirja Suhonen, Kim Parviainen, Jani Heinänen, Ulla Raitimo ja Johanna Torvinen

Administration

I administrationen samt projektens ledningsuppgifter arbetar verkställande direktören, fastighetsdirektören, ekonomichefen, underhållschefen, kommunikationschefen och fastighetschefen, vilka också tillsammans bildar bolagets ledningsgrupp. Utöver ekonomichefen deltar också bokföraren och fastighetssekreteraren i ekonomi-, bokförings- och hyresövervakningen. Marjut Sandsjoe är A-bolagens verkställande direktör.

I kundbetjäningen tjänstgör fastighetssekreterarna, kundbetjäningssekreteraren och fastighetsassistenten. Kundbetjäningen har hand om beläggningen av bostäderna, uppgörandet av hyresavtal och ändringar i boenderelaterade avtal under boendetiden.

Fastighetsförvaltningen bestämmer kvaliteten på den städning och det underhåll som upphandlas. Disponenterna sörjer dessutom för att det råder kvalitativ balans mellan bostäderna. Servicechefen övervakar och sköter fastighetsservicen som helhet.

Läs årsöversikt 2021

Personal

 

Marjut Sandsjoe
verkställande direktör
040 500 2828
Teppo Riski
fastighetsdirektör
040 551 8289
Jenna Rask-Backman
ekonomichef
040 575 0711
Keijo Mikkonen
servicechef
040 087 7838
Markus Rimpelä
byggnadschef
050 547 0413
Iina Östman-Fredriksson
disponent
044 981 6255
Kristian Tuomala
disponent
0400 836 130
Johanna Malm
bokförare
019 521 3621
Katarina Hakkarainen
fastighetssekreterare
019 521 3626

Kontaktinfo

A-bolagens kontor och kundbetjäningsutrymmen finns i centrala Borgå, på Berggatan 3. Kundtjänstens kontaktuppgifter och öppethållningstider hittas på kundtjänstens sidor.

Personalens e-post adresser är förnamn.efternamn@a-yhtiot.fi

Kontorets plats på kartan