A-BOLAGENS KONTOR

Berggatan 3, 06100 Borgå | toimisto@a-yhtiot.fi

KUNDBETJÄNING

(019) 521 3600
vardagar kl. 8.00 - 16.00

DEJOUR SERVICE

Kolla dejournumren >

A-bolagen i social media

Facebook logo
A-yhtiöt A-bolagen
A-yhtiöt A-bolagen
Asukasyhdistys organisoi kevättalkoita A-yhtiöiden taloihin. Jos talon asukastoimikunta haluaa pitää talkoot la 14.5., kannattaa ottaa yhteys A-yhtiöiden asiakaspalveluun viimeistään 9.5. Näin järjestyvät myös talkookutsu, tarjoilut, työvälineet ja talkoosauna!

Invånarföreningen ordnar vårtalko i A-bolagens hus. Ifall husets invånarkommitté vill ordna talko lö 14.5 bör man kontakta A-bolagens kontor senast 9.5, så ordnas talkoinbjudan, arbetsredskap, smått tilltugg och bastu.
A-yhtiöt A-bolagen
A-yhtiöt A-bolagen
Kiitos kaikille kesätöitä hakeneille nuorille! Saimme hienot 200 hakemuskirjettä. Käymme parhaillaan läpi hakemuksia ja olemme yhteydessä kaikkiin hakeneisiin. Energistä kesän odotusta!

Tack alla unga som sökt sommarjobb! Vi fick över 200 ansökningsbrev. Vi går igenom ansökningarna omsorgsfullt och kommer att vara i kontakt med alla sökande.

Viihtyisaa asumista kuva

Hyresintäkterna användes till underhåll av fastigheterna

08.04.2022

A-bolagens bokslut för år 2021 är klara. För Borgå A-bostäders del var året stabilt. Bostadsuthyrningen, fastighetsförvaltningen och underhållet förverkligades som…

Viihtyisaa asumista kuva

Bra knep för att hålla hemmet i skick

16.12.2021

Om det läcker ut vatten på golvet i köket kallar säkert var och en av oss omedelbart på hjälp. Men…

"Boendetjänster från barnaår till silverhår" - expert på bättre boende

A-bolagen ägs av Borgå stad och är byggherre för hyreshus, vilka bolagen äger, förvaltar och underhåller. Vi erbjuder pålitliga och sakkunniga tjänster i 2 300 bostäder.

A-yhtiöt kuvituskuva