A-BOLAGENS KONTOR

Berggatan 3, 06100 Borgå | toimisto@a-yhtiot.fi
må 10.30 - 16.00, on 10.00 - 16.30,
övriga vardagar 10.00 - 16.00

KUNDBETJÄNING

(019) 521 3600
vardagar kl. 8.00 - 16.00

DEJOUR SERVICE

Kolla dejournumren >

A-bolagen i social media

Facebook logo
A-yhtiöt A-bolagen
A-yhtiöt A-bolagen
Lisäjärjestelyitä koronaepidemian keskellä: lenkkisaunat, kuntosali ja saunakabinetit ovat pois käytöstä. Asiakaspalvelu toimii vain puhelimitse ja sähköpostilla. Poikkeusjärjestelyt ovat voimassa 28.3. asti. Lue tarkemmin koronan aiheuttamista muutoksista palveluissamme: https://a-yhtiot.fi/koronarajoitukset-muuttavat-palveluja-a-yhtioissa/
Pahoittelemme muutoksia palveluissa.

Ytterligare åtgärder p.g.a. koronaepidemin: joggingbastuturer, gym och bastukabinett är ur bruk. Kundtjänsten betjänar endast per telefon och e-mail. Undantagsarrangemangen är i kraft fram till 28.3. Läs mera om förändringarna i våra tjänster: https://a-yhtiot.fi/sv/coronabegransningarna-medfor-forandringarna-i-tjanster/
Vi beklagar förändringen.
A-yhtiöt A-bolagen
A-yhtiöt A-bolagen
Vesikatkoksia A-yhtiöiden taloissa:
✔️Perttelintie 20, ti 2.3. klo 9-13 välisenä aikana
✔️Tapani Löfvingin katu 10-14, ti 2.3. klo 8-10 välisenä aikana
✔️Ilmarisentie 4, ke 3.3. klo 9-12 välisenä aikana
Vedet kytketään päälle aiemmin, mikäli työt sen sallivat. Pahoittelemme katkoksista aiheutuvaa haittaa.

Vattnet avstängt på A-bolagens hus:
✔️Bertilsvägen 20, ti 2.3 kl. 9-13.
✔️Stefan Löfvings gata 10-14, ti 2.3 kl. 8-10
✔️Ilmarinens väg 4, ons 3.3 kl. 9-12
Vattnet kopplas på tidigare om möjligt. Vi beklagar att vi tillfälligt stör Er boendetrivsel.

Viihtyisaa asumista kuva

Rörsanering utan större besvär

17.12.2020

A-bolagen genomförde i höstas en omfattande sanering av bruksvattenledningarna på Bertilsvägen 17 med bara ungefär enveckas boendeolägenheter per bostad. Den…

Viihtyisaa asumista kuva

Trygg och miljövänlig vinterbilism

17.12.2020

En föruppvärmd bilmotor sparar bränsle. Parkeringsområdena på A-bolagens fastighetsgårdsplaner är välutrustade med elstolpar för biluppvärmning. Rätt användning lönar sig på…

"Boendetjänster från barnaår till silverhår" - expert på bättre boende

A-bolagen ägs av Borgå stad och är byggherre för hyreshus, vilka bolagen äger, förvaltar och underhåller. Vi erbjuder pålitliga och sakkunniga tjänster i 2 300 bostäder.

A-yhtiöt kuvituskuva