Ansök om bostadsbyte

På grund av förändringar i livssituationen kan en invånare behöva byta bostad. För det skall en ansökningsblankett fyllas i. I ansökan skall bostadsbytesbehovet motiveras. I valet av invånare beaktas behov, som till exempel kommer sig av att familjen vuxit eller blivit mindre, att den ekonomiska situationen förändrats eller rörligheten blivit nedsatt.

För bostadsbyte skall en ansökningsblankett fyllas i. Ansökan kan göras elektroniskt eller på vårt kundtjänst. Ansökan är giltig i ett år.

Fyll i bostadsbytesansökan HÄR