Ansökan om bostad

A-bolagen har över 2 000 hyresbostäder, av vilka ca 350 årligen blir lediga. Största delen är rimligt prissatta ARA-hyresbostäder. I valet av invånare till dessa bostäder beaktas sökandes bostadsbehov, inkomster och förmögenhet. I valet följs instruktionerna i Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, ARAs guide för val av hyresgäster. Val sker kontinuerligt till de bostäder, som blir lediga. Valen faller på de sökande, som är i största behov av bostad och på basen av ovannämnda kriterier. Motsvarande begränsningar gäller inte för icke subventionerade bostäder.

Du kan bekanta dig med A-bolagens alla fastighetsobjekt på våra bostadslägenhetssidor. Varje objekt har en egen sida, där det bland annat anges om det är fråga om en aravabegränsad eller icke subventionerad fastighet.

A-bolagens hyresbostäder söks alltid skriftligen. Det sker antingen genom att fylla i en elektronisk blankett eller en pappersblankett, som kan skrivas ut via nedanstående länk. Blanketten kan också hämtas på A-bolagens kontor.

Ansökan träder i kraft först då alla erforderliga bilagor tillställts A-bolagen. Bilagorna kan fogas till den elektroniska blanketten eller i pappersform föras till A-bolagens kontor, Berggatan 3, 06100 Borgå.

A-bolagen kontrollerar dina kredituppgifter. Genom att göra hyresbostadsansökan godkänner du att dina uppgifter behandlas i enlighet med A-bolagens registerbeskrivning.

Ansökan om hyresbostad

Elektronisk blankett
Blankett att skriva ut

Ansökan gäller i tre månader. Försåvitt det är nödvändigt att förlänga ansökningstiden bör den sökande förnya sin ansökan genom att kontakta A-bolagens kontor.

Nödvändiga bilagor

  • intyg över de sökandes månadsinkomster (löne-, dagtraktamentes-, pensions- eller studieintyg)
  • den del av den senaste förhandsifyllda skattedeklarationen som har rubriken förmögenhet (för personer över 18 år).  deklarationen kan hittas via webbtjänsten OmaVero.

samt vid behov också:

  • redogörelse för förmögenhetens verkliga värde om den sökande äger eller under fem år ägt en bostad/fastighet
  • kreditgivarens skuldbevis (studie- eller bostadsskulder)
  • utlåtande av hälsoinspektör om bostadsbehovet beror på den nuvarande bostadens dåliga skick
  • läkarutlåtande om ni söker bostad av hälsoskäl
kuvituskuva