Meddelande

A-bolagens kontorstider under julen

17/12/2020

Under julen och vid årsskiftet gäller följande undantag i öppettiderna:
Onsdagen den 23.12.2020 betjänar telefontjänsten klockan 8.00–12.00.
På julaftonen, torsdagen den 24.12.2020 är kundtjänsten stängd.
På nyårsaftonen, torsdagen den 31.12.2020 betjänar telefontjänsten klockan 8.00–14.00.
På trettondagen, onsdagen den 6.1.2021 är kundtjänsten stängd.

Öppethållningstiderna kan variera på grund av det rådande coronaepidemiläget.

Lue lisää

Kundtjänsten betjänar tillfälligt per telefon och e-post

04/12/2020

På grund av rekommendationerna gällande koronaepidemiläget har A-bolagens kundtjänst på Berggatan 3 stängt tills vidare, fr.o.m den 7 december 2020. Kundtjänsten är tillgänglig via telefon och e-post måndag, tis, tors och fre kl. 08 -16, ons kl. 8-16.30

Kontakta: tel. 019 521 3600, e-post: toimisto@a-yhtiot.fi

Råd i boendefrågor – uträtta ärenden elektroniskt på vår webbplats a-yhtiot.fi/sv

Om ärendet kräver besök på kontoret, kontakta kundtjänsten och kom överens om tidpunkten. Vi tar emot endast en kund åt gången.

Lue lisää

A-bolagen 55 år

17/11/2020

A-bolagen fyller 55 år den 18.11.2020. För finländska förhållanden är 55 år en aktningsvärd ålder för en stadsägd hyreshuskoncern. A-bolagen är ett bevis på att Borgå stad långsiktigt och systematiskt sörjt för att boendet och byggandet inom dess hankar och stör utvecklas.

A-bolagen ser till att dess byggnadsbestånd med sina 62 husobjekt är välskött och att det kvalitetsmässigt fyller nutidens krav såväl tekniskt som trivselmässigt. Miljömålsättningarna är en av tyngdpunkterna i koncernens strategi är. A-bolagen har som mål att år 2024 producera 5 procent av sitt elbehov med egna solkraftverk.

Hyresbostadskoncernens färd började år 1965. Dess första fastighet är höghuset på Sibeliusbulevarden 6, som stod färdigt år 1966. Huset är alltjämt i koncernens ägo. Efter det har A-bolagen stadigt vuxit i takt med stadens tillväxt, med egen byggproduktion och med fastigheter köpta av Borgå stad.

För närvarande pågår en renovering av höghuset på Sältingsvägen 7 i Gammelbacka. A-bolagen har dessutom som mål att på två adresser utveckla sitt nuvarande fastighetsbestånd och att kompletteringsbygga. Diskussioner pågår med staden om möjligheterna att bygga mera på tomterna på Björkbackavägen 8 och Östra Långgatan 25.

A-koncernens styrelseordförande Marko Piirainen anser att A-bolagen har en central roll när det gäller genomförandet av Borgå stads bostadspolitiska program.

– A-bolagen måste kunna ta fram hyresbostäder till rimligt pris, således hålla igång så kallad social bostadsproduktion med minst ett byggprojekt per år för att kontrollen över bostadskön i Borgå inte helt skall förloras, säger Piirainen.

På jubileumsdagen donerar A-bolagen 55 reflexvästar åt invånarkommitténs förtroendepersoner och Borgå stads skyddshem. Den 18.11 startar A-bolagen också ny kommunikation med sina invånare. A-bolagens hemsida på adressen a-yhtiot.fi har förnyats och A-bolagen kommunicerar och diskuterar nu också på Facebook: facebook.com/AyhtiotAbolagen. I och med de nya kommunikationskanalerna får invånarna mångsidigare information och kan uträtta ärenden smidigare än tidigare med hjälp av de digitala verktygen.

A-bolagens 55-årsjubileumspublikation

Lue lisää

A-bolagen på sociala medier

A-yhtiöt A-bolagen
A-yhtiöt A-bolagen
Asukkaille kiitokset ymmärryksestä lumitöissä! Lumimiehet ja -naiset ovat tehneet parhaansa väylien ja parkkipaikkojen putsaamiseksi lumesta. Keskiviikkona aamulla toimistommekin sisäänkäynti tulvi lunta! ❄️💪💙

Tack till invånarna för förståelsen med all snöarbete! Snöarbetarna har gjort sitt bästa med att ploga upp alla led och parkeringsplatser. Onsdag morgon översvämmade kontorets infart av snö! ❄️💪💙
A-yhtiöt A-bolagen
A-yhtiöt A-bolagen
Nuutinpäivä lähestyy ja sen myötä joulun aika päättyy. Asukkaat A-yhtiöiden taloissa voivat jättää joulukuusen oman talon jätekeräysastian luokse viimeistään 17.1., ja jätehuolto kuljettaa ne pois sen jälkeen.

Trettondagen närmar sig och jultiden lider mot sitt slut. Invånarna kan lämna sina julgranar vid avfallskärlen senast 17.1 varefter avfallshanteringen kör bort dom.