Borgå A-bostäder äger flera fastigheter, som bebos av Borgåbor i behov av olika slags stödboendetjänster. I fastigheterna finns en tjänsteproducent, som i de flesta fall också sköter valet av invånare.

Tullportsgatan 4
Mannerheimgatan 25
Adlercreutzgatan 25-27

Äppelbackens servicecenter i centrum, Tullportsgatan 4, omfattar tre bostadshus och en servicedel för seniorer. Servicecentret hyrs i sin helhet av Borgå stad.

I själva servicecenterdelen ordnar staden ledd motion och hobbyverksamhet för Borgåseniorer. Där finns också en rådgivningspunkt för de tjänster staden erbjuder äldre och handikappade. Via Borgå stads tjänsterådgivningspunkt Rodret söker man sig till boendetjänsterna. Det finns 76 servicelägenheter och tre grupphem i Äppelbacken.

Linjevägen 34
Alexandersbågen 6
Björnstigen 2-4 K

Kårkulla samkommun producerar olika slags tjänster åt svenskspråkiga handikappade och deras närstående. De fastigheter, som är i Kårkullas användning, finns på Linjevägen 34, Alexandersbågen 6 och Björnstigen 2-4. Mera inormation om Kårkullas tjänster finns på Kårkullas webbsidor.

Sampovägen 4
Galgbacksvägen 9
Pilbågsvägen 4

Bostäderna och fastigheterna har byggts i anslutning till vanliga hyreshusobjekt och som en del av gemenskapen. Samkommunen Eteva är Finlands största kompetenscentrum på handikappområdet och producerar tjänster för handikappade och psykiskt funktionshindrade. Eteva förfogar över bostäder och grupphem på Sampovägen 4, Pilbågsvägen 4 och Galgbacksvägen 9. Uppgifter om hur man söker sig till Etevas tjänster finns på adressen eteva.fi

Björkbackavägen 6

I Alvahuset verkar ett ungdomshem och där erbjuds barnfamiljer i Borgå familjerehabiliteringstjänster. Mera information finns på Borgå stads sidor.