Hyrorna stiger

30/10/2023

Hyrorna i A-bolagen höjs fr.o.m. 1.1.2024. Hyrorna stiger i medeltal med 5 %. Borgå A-bostäder Ab:s genomsnittliga hyra år 2024 är 12,78 €/m² i ARA-bostäder och 13,98 €/m² i övriga hus. Parkerings- och bastuavgifter samt vattenavgifter förblir oförändrade år 2024.

Hyrorna för Borgås A-bostäder bestäms enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att hyran endast täcker kostnaderna och bolaget eftersträvar inte vinst. 

Hyrorna höjs eftersom räntekostnaderna har stigit märkbart det senaste året. Även övriga underhållskostnader har ökat. Ränteförändringarna balanseras genom att fördela reparationskostnader på flera år i mån av möjlighet.

A-bolagens hyror är även i fortsättningen konkurrenskraftiga jämfört med marknadsprissatta hyresbostäder. 

Vår kundtjänst hjälper dig i boendefrågor via epost toimisto@a-yhtiot.fi eller under kontorstid per telefon (019) 521 3600.  Kontoret är öppet må kl. 10.30-16, to kl. 10-17, ti, ons och fre kl. 10-16.

Lue lisää