A-bolagen 55 år

17/11/2020

A-bolagen fyller 55 år den 18.11.2020. För finländska förhållanden är 55 år en aktningsvärd ålder för en stadsägd hyreshuskoncern. A-bolagen är ett bevis på att Borgå stad långsiktigt och systematiskt sörjt för att boendet och byggandet inom dess hankar och stör utvecklas.

A-bolagen ser till att dess byggnadsbestånd med sina 62 husobjekt är välskött och att det kvalitetsmässigt fyller nutidens krav såväl tekniskt som trivselmässigt. Miljömålsättningarna är en av tyngdpunkterna i koncernens strategi är. A-bolagen har som mål att år 2024 producera 5 procent av sitt elbehov med egna solkraftverk.

Hyresbostadskoncernens färd började år 1965. Dess första fastighet är höghuset på Sibeliusbulevarden 6, som stod färdigt år 1966. Huset är alltjämt i koncernens ägo. Efter det har A-bolagen stadigt vuxit i takt med stadens tillväxt, med egen byggproduktion och med fastigheter köpta av Borgå stad.

För närvarande pågår en renovering av höghuset på Sältingsvägen 7 i Gammelbacka. A-bolagen har dessutom som mål att på två adresser utveckla sitt nuvarande fastighetsbestånd och att kompletteringsbygga. Diskussioner pågår med staden om möjligheterna att bygga mera på tomterna på Björkbackavägen 8 och Östra Långgatan 25.

A-koncernens styrelseordförande Marko Piirainen anser att A-bolagen har en central roll när det gäller genomförandet av Borgå stads bostadspolitiska program.

– A-bolagen måste kunna ta fram hyresbostäder till rimligt pris, således hålla igång så kallad social bostadsproduktion med minst ett byggprojekt per år för att kontrollen över bostadskön i Borgå inte helt skall förloras, säger Piirainen.

På jubileumsdagen donerar A-bolagen 55 reflexvästar åt invånarkommitténs förtroendepersoner och Borgå stads skyddshem. Den 18.11 startar A-bolagen också ny kommunikation med sina invånare. A-bolagens hemsida på adressen a-yhtiot.fi har förnyats och A-bolagen kommunicerar och diskuterar nu också på Facebook: facebook.com/AyhtiotAbolagen. I och med de nya kommunikationskanalerna får invånarna mångsidigare information och kan uträtta ärenden smidigare än tidigare med hjälp av de digitala verktygen.

A-bolagens 55-årsjubileumspublikation

Lue lisää