Söka sommarjobb 2022

15/03/2022

A-bolagen har en egen fastighetsunderhållsverksamhet till vilken sommararbetare anställs som praktikanter. Ansökan ska lämnas senast 17.4.

När det gäller trädgårdsarbeten är sommaren en bråd tid och sommararbetare anställs för att hjälpa till med säsongsuppgifterna. I sommarens underhållsarbete behövs omsorgsfulla och raska arbetstag.

Största delen av sommararbetsuppgifterna utgör underhåll av gårdsplanteringarna. Erfarna sommararbetare deltar också i reparationsarbeten, så som renovering av stängsel och utemöbler. Några anställs också som städhjälp.

Sommararbetarna skall vara 15 år fyllda och de jobbar vardagar klockan 7-15. Sommararbetarnas anställningsförhållande är i huvudsak 1-3 månader långa mellan juni och augusti.

Sommararbetarna får i början av anställningsförhållandet en introduktion om företaget, arbetsuppgifterna, anställningsförhållandets villkor samt arbetsskyddet i de fysiska arbetsuppgifterna. De unga sommararbetarna har alltid en kunnig handledare, som guidar dem i sina jobb och är tillgänglig vid behov.

Sommarjobb söks med hjälp av det elektroniska formuläret. Du kan också inkludera i din ansökan en fritt formulerad ansökan eller även din CV, där du berättar om dina färdigheter och erfarenheter.

Lue lisää