Kundtjänsten stängt på midsommar

24/06/2021

Trevlig midsommar! Vi stänger kundtjänsten på torsdagen 24.6. kl. 14.00 och betjänar som normalt igen på måndag 28.6. Då kontoret och kundtjänsten är stängda sköter dejouren om mottagandet av brådskande felanmälningar.

Dejournumret finns på husets anslagstavla och på våra hemsidor.

Lue lisää

A-bolagen vill belöna personalen för framgångsrikt arbete

15/06/2021

Ledningen för Borgå hyreshuskoncern A-bolagen har utarbetat ett strategiskt ledningsverktyg, dvs. ett bonussystem. Bonussystem används i flera hyresbostadsbolag och offentliga organisationer. Om stadsstyrelsen godkänner införandet av modellen också i denna koncern kommer A-bolagens personal att få en årlig bonus utöver den normala lönen. Bonusens storlek beror på hur väl den anställda nått de uppsatta målen. För resultat under genomsnittet betalas ingen bonus.

-Förutsättningarna för utbetalning av bonusen är att företagets ekonomi uppvisar ett överskott, dvs. företagets resultat för det senaste året är positivt. För bonusen budgeteras separat inga medel, säger Marko Piirainen, styrelsens ordförande.

A-bolagens personal har gjort långsiktiga och lönsamma byggnations-, underhålls- och uthyrningsarbeten flera år i rad. Hyreshuskoncernen har varit framgångsrik trots de utmaningar som orsakats av coronaåret, invånartrivseln har utvecklats stadigt i flera år och företaget har genomfört projekt som stöder stadens miljömål i snabbare takt än den planerade tidtabellen.

Förutom budgeterade grundrenoveringar och reparationer har koncernen kunnat genomföra övriga fastighetsrenoveringsprojekt utan lån och tilläggsresurser. Kvaliteten på A-bolagens verksamhet uppfyller också varje år de allmänna kvalitetsstandarderna i fastighetsförvaltningsbranschen. Basen för införandet av belöningselementet är stabil.

Bonusen är ett konkret verktyg för att leda personalen att arbeta i enlighet med organisationens mål och för att synliggöra strategins förverkligande även i fastighetsskötarens arbete. I förmansarbetet fungerar bonusen också som ett öppet och likvärdigt belöningssystem.

-Med hjälp av bonussystemet leder A-bolagen effektivt och strategiskt sin personal, säger Anders Rosengren, vice styrelseordförande.

A-bolagens operativa ledning har förberett införandet av bonussystemet i flera år. Under förberedelserna har man beaktat att dess delar uppfyller hyreshuskoncernens strategiska mål. Indikatorerna är bland annat relaterade till utvecklingen av invånartrivseln och genomförandet av budget- och byggprojekt. Bonussystemet följer företagets strategiska målsättningar och medför varje år nya utmaningar.

-För de anställda är bonusen ett tecken på att A-bolagen värdesätter sin personal och vill belöna dem för ett väl utfört jobb, säger A-Lukaalis förtroendeperson, fastighetsskötare Kati Vainio.

Lue lisää

Vi betjäner igen normalt

08/06/2021

De undantagsarrangemang, som coronaepidemin medfört till A-bolagens verksamhet, har upphävts.

Kontorets kundtjänst (Berggatan 3) betjänar igen normalt fr.o.m. 8.6.2021. Vi ber våra kunder använda handdesinfektion och munskydd i kundtjänstens utrymmen.

Också de övriga invånarutrymmena är i bruk som normalt. Konditionssalen på Björnstigen, joggingbastuturerna och de hyrbara kabinett- och bastuutrymmena på Runebergsgatan 36 samt Borgmästargatan 14 har öppnats. Klubbutrymmena har varit i bruk normalt.

Vi utför all service i lägenheterna i normal ordning. Om servicepersonalens besök i bostaden inte är möjligt p.g.a. hälsoskäl ber vi Er informera om saken på förhand till A-bolagens kundtjänst. Våra egna anställda jobbar endast om de är helt friska och använder ansiktsmask inomhus.

Lue lisää

Kundservicen öppnar med tidsbeställning

01/06/2021

A-bolagen återgår stegvis till det normala efter undantagsarrangemangen.

Fr.o.m. tisdagen den 1.6.2021 betjänar vi igen på vårt kontor, Berggatan 3, enligt överenskommelse (tidsbeställning). För ärenden som inte kräver besök på kontoret rekommenderar vi att Ni kontaktar vår kundtjänst via telefon eller e-post. Detta för att undvika trängsel. Tjänster som kräver besök på kontoret är främst ingående/avslutande av hyresavtal och överlämnande av nycklar. Vi ber våra kunder bära ansiktsmasker och använda handdesinfektion vid besöken. Våra servicetjänster fungerar också normalt och vi använder koronaskydd för servicearbete inomhus.

Invånarnas övriga utrymmen blir också tillgängliga som normalt fr.o.m. 1.6.2021. Joggingbastun tas i bruk från början av juni. Bastu- och kabinettutrymmen samt gymmet på Björnstigen 2-4 har öppnats för användning tidigare. Invånarnas egna bastuturer och klubbrum har varit i bruk hela tiden.

Vi följer koronasituationen fortfarande och informerar invånarna om dess inverkan på våra tjänster. Vi rekommenderar att Ni följer A-bolagens webbplats och Facebook-sidor. Vi hoppas att vi så snart som möjligt kommer att kunna öppna vår kundtjänst helt och att vi också kommer att kunna ordna boendeaktiviteter som normalt.

Lue lisää