A-bolagen påbörjar nya renoverings- och byggarbetena

24/08/2022

A-bolagen planerar grundrenovering av befintliga bostäder samt tilläggsbyggnation på tomterna i centrum på Wittenbergsgatan 1 och i Ernestas på Björkbackavägen 8. Målet är att påbörja renoverings- och byggarbeten på tomterna våren 2023.

Tre nya byggnader planeras att byggas på Wittenbergsgatan 1 och några av de befintliga husen kommer att renoveras. Dessutom kommer en del av de nuvarande husen att rivas. I de nya byggnaderna kommer det att finnas ARA-lägenheter av vilka en del reserveras för äldreboenden och en byggnad planeras till Östra Nylands välfärdsområde som boende för personer med funktionsnedsättning.

Processen med undantagslovet till nybyggnationen på Björkbackavägen 8 pågår ännu. I väntan kommer A-bolagen redan nu att påbörja renoveringen av de befintliga bostäderna.

Genom att bygga nya fastigheter förbättras boendekvaliteten och antalet hyresbostäder ökar i Borgå. Totalt planeras 129 nya eller nyrenoverade hyresbostäder. Utöver dessa kommer det att finnas anpassade bostäder.

Alla bostäder på Björkbackavägen 8 och Wittenbergsgatan 1 kommer att tömmas under byggprojekten. De nuvarande invånarna får besked om uppsägning av hyresförhållandet i slutet av augusti. Boendet upphör i slutet av februari 2023.

Invånarna har möjlighet att ansöka om en ny bostad inom A-bolagen. Dessutom har de också möjlighet att ansöka om att få flytta tillbaka till de nya eller grundrenoverade bostäderna när de står färdiga. Invånarna har första gången fått information om fastighetsutvecklingsplanerna och boendets upphörande på hösten 2021.

Artikeln på invånartidningen, höst 2021: A-asukas-Invånaren 3.2021 (e-julkaisu.com)

Meddelandet om Wittenbergsgatan 1, september 2021: A-bolagen börjar byggnadsprojekt på Wittenbergsgatan 1 – A-Asunnot (a-yhtiot.fi)

Lue lisää