Nya öppettider för A-bolagens kundtjänst fr.o.m 1.6.2024

28/05/2024

Vi betjänar dig via telefon och på vårt kontor på Berggatan vardagar kl. 12–15 (på onsdagar kl. 13–15) i ärenden gällande bl.a. bokning av parkeringsplats och bastutur, hyresbetalning samt uthyrning eller avslutande av hyresavtal. Du når oss alltid via e-post toimisto@a-yhtiot.fi

Felanmälningar och servicebegäran kan du göra elektroniskt dygnet runt via A-bolagens hemsidor: www.a-yhtiot.fi. Telefontjänsten för felanmälningar är öppen vardagar kl. 8–11 och 12–15 (på onsdagar kl. 8–11 och 13–15). Vid brådskande ärenden, såsom vattenskador och andra fel som äventyrar boendet eller fastigheten, vänligen kontakta servicedejouren. Du hittar det egna husets dejournummer på anslagstavlan i trappuppgången och på vår hemsida. 

Lue lisää

A-bolagen inleder förhandlingar om förändringar för att förbättra kundupplevelsen  

08/05/2024

A-bolagen inleder förhandlingar om förändringar med syftet att strömlinjeforma verksamheten, öka personalens nöjdhet och skapa mervärde för kunderna. Förändringarna kan leda till förändringar i arbetsuppgifterna, men målet är inte att säga upp någon.  

Den planerade nya organisationsstrukturen skulle omfatta tre agila och kundcentrerade affärssegment: Kundrelationer, Fastigheter och Ekonomi. Planen är att stärka och förenkla sättet att driva verksamheten på. Den nya organisationsstrukturen skulle öka tydligheten, transparensen och verksamhetens effektivitet om den genomförs.  

Personalen har i diskussioner och i en personalundersökning efterfrågat tydlighet kring organisationen, arbetssätten och ansvarsområdena. Den planerade organisationsförändringen diskuteras öppet i samspel med personalen.  

Enligt 16 § 2 mom. i lagen om samarbete i arbetslivet 

 förs förhandlingar om förändringar när arbetsgivaren planerar väsentliga förändringar i arbetsorganisationen, även om ingen avsikt finns att säga upp någon i förändringsförhandlingarna. Lag om samarbete i arbetslivet gäller A-bostädernas dotterbolag A-Lukaali, men för öppenhetens skull förs diskussioner med hela personalen. Förhandlingarna äger rum under maj månad och beslut om förändringarna fattas därefter. Om de genomförs skulle förändringarna i organisationen och ansvarsområdena införas successivt under innevarande år.  

Ytterligare information:
verkställande direktör Marjut Sandsjoe, tfn. 040 500 2828 

Lue lisää

A-bolagen anställer 29 sommararbetare 

06/05/2024

A-bolagen, som ägs av Borgå stad, anställer i år 29 sommararbetare.
Intresset för sommarjobb var stort, totalt fick man in 143 ansökningar. Urvalet är nu gjort och alla sökande har fått besked. 

Sommararbetarna kommer att synas under juni och juli i trädgårds- och städarbete. Förutom att klippa gräsmattan och rensa ogräs får sommararbetarna utföra bl.a. små målningsarbeten och måla parkeringsplatsernas linjer. 

A-bolagen är Borgås största hyresvärd med nästan 2300 bostäder och 33 anställda. “Vi är verkligen glada att kunna erbjuda sommarjobb till så många unga i Borgå. Vi vill ta ansvar för samhället och att erbjuda sommarjobbsmöjligheter är en viktig ansvarshandling för oss,” säger vd Marjut Sandsjoe. 

Lue lisää