Julens tidtabeller på kundtjänsten

05/12/2022

Kundtjänstens öppethållningstider avviker under julen från det normala.

  • På självständighetsdagen, tisdagen 6.12 är kundtjänsten stängt
  • På dagen före julafton, fredagen 23.12 stänger kundtjänsten kl. 12
  • På annan dag jul, måndagen 26.12 år kundtjänsten stängt
  • På trettondagen, fredagen den 6.1 är kundtjänsten stängt

Dejournumret finns på husets på våra hemsidor.

Lue lisää

Kundbetjäningen stängt 17 och 18.11

15/11/2022

Vår kundbetjäning har stängt på torsdagen och fredagen 17. och 18.11.

Måndagen 21.11 öppnar telefontjänsten kl. 10 och kundbetjäningen kl. 10.30.

I brådskande ärenden vänligen kontakta dejouren. Numret till din egen dejour hittar du på husets anslagstavla eller från A-bolagens hemsida a-yhtiot.fi.

Lue lisää

A-bolagen påbörjar nya renoverings- och byggarbetena

24/08/2022

A-bolagen planerar grundrenovering av befintliga bostäder samt tilläggsbyggnation på tomterna i centrum på Wittenbergsgatan 1 och i Ernestas på Björkbackavägen 8. Målet är att påbörja renoverings- och byggarbeten på tomterna våren 2023.

Tre nya byggnader planeras att byggas på Wittenbergsgatan 1 och några av de befintliga husen kommer att renoveras. Dessutom kommer en del av de nuvarande husen att rivas. I de nya byggnaderna kommer det att finnas ARA-lägenheter av vilka en del reserveras för äldreboenden och en byggnad planeras till Östra Nylands välfärdsområde som boende för personer med funktionsnedsättning.

Processen med undantagslovet till nybyggnationen på Björkbackavägen 8 pågår ännu. I väntan kommer A-bolagen redan nu att påbörja renoveringen av de befintliga bostäderna.

Genom att bygga nya fastigheter förbättras boendekvaliteten och antalet hyresbostäder ökar i Borgå. Totalt planeras 129 nya eller nyrenoverade hyresbostäder. Utöver dessa kommer det att finnas anpassade bostäder.

Alla bostäder på Björkbackavägen 8 och Wittenbergsgatan 1 kommer att tömmas under byggprojekten. De nuvarande invånarna får besked om uppsägning av hyresförhållandet i slutet av augusti. Boendet upphör i slutet av februari 2023.

Invånarna har möjlighet att ansöka om en ny bostad inom A-bolagen. Dessutom har de också möjlighet att ansöka om att få flytta tillbaka till de nya eller grundrenoverade bostäderna när de står färdiga. Invånarna har första gången fått information om fastighetsutvecklingsplanerna och boendets upphörande på hösten 2021.

Artikeln på invånartidningen, höst 2021: A-asukas-Invånaren 3.2021 (e-julkaisu.com)

Meddelandet om Wittenbergsgatan 1, september 2021: A-bolagen börjar byggnadsprojekt på Wittenbergsgatan 1 – A-Asunnot (a-yhtiot.fi)

Lue lisää

A-bolagens energieffektivaste fastighet har nått taklagshöjd

09/06/2022

A-bolagen låter bygga ett husobjekt med energieffektiviteten i fokus på Östermalm i Borgå.

På Östra Långgatan 25 slutförs i december 2022 ett hyreshusbygge med 37 bostadslägenheter. Taklagsfest firades torsdagen den 9.6. Gamla radhuslägenheter renoveras och dessutom uppförs ett nytt lofthus. Bostäderna är ettor och tvåor på 30-42,5 kvadratmeter.

Med tilläggsbyggnationen komprimerar A-bolagen för sin del centrumboendet, vilket är en av målsättningarna med Borgå stads boendeprogram. Förbättringen av tillgängligheten och det energieffektiva byggandet stöder i sin tur stadens utvecklingsstrategi.

I konkurrensutsättningen av projektet betonade A-bolagen innovativa energieffektiva bygglösningar. I entreprenadofferterna beaktades den planerade energieffektiviteten det vill säga E-siffran på energicertifikatet och konstruktionernas isoleringsvärde. Oma Rakennus Oy genomför renoverings- och tilläggsbyggnationsentreprenaden för Borgå Hyresbostäder Ab:s räkning som en totalansvarsentreprenad.

– Entreprenörerna fick själva i sina offerter bestämma de strukturella lösningarna i syfte att minimera boendeutsläppen. Det enda kravet var att genomförandet skulle överensstämma med bygglovet, berättar A-bolagens fastighetsdirektör Teppo Riski.

Väggkonstruktionerna är gjorda av passivgjutblock, som håller huset varmt nästan enbart med den värmeenergi som boendet producerar. Den tilläggsvärme som främst behövs på vintern fås med jordvärme. Den el fastigheten behöver produceras med solpaneler på taken. Ett eventuellt överskott räknas A-bolagens övriga hus till godo.

Utöver de egentliga bostadsutrymmena byggs också en husbastu, ett invånarutrymme, en tvättstuga och bilparkeringsplatser för invånarna. Bostäderna är hinderfria och utrustade med brandlarm- och sprinklersystem. Till bostäderna i den andra våningen i lofthuset kommer man med hiss. Vid behov kan bostäderna således konverteras för andra boendebehov.

De tidigare invånarna på Östra Långgatan 25 har flyttat bort medan sanerings- och byggnationsarbetena pågår. De har erbjudits möjlighet att ansöka om att få flytta till någon av bostäderna så snart de blivit färdiga. I samband med uppsägningen av hyresavtalen har de fått veta att hyrorna i de renoverade och nybyggda bostäderna kommer att vara 663-867 euro i månaden. Valet av invånare sker i oktober-november 2022.

Lue lisää

14.4 stänger vår kundtjänst kl. 14

14/04/2022

Vi stänger kundtjänsten på torsdagen kl. 14.00 och betjänar som normalt igen på tisdag 19.4. Då kontoret och kundtjänsten är stängda sköter dejouren om mottagandet av brådskande felanmälningar. Dejournumret finns på husets anslagstavla och på våra hemsidor.

Glad påsk!

Lue lisää