16.12.2020

Julminneslista för hyresgäster

Tiden kring jul och nyår för med sig mångt och mycket att hålla i minnet.

Julgran. Du städar väl upp efter dig i trappan när du kommer hem med julgranen. Ställ granen efter julen utan förpackning vid avfallskärlen senast den 10 januari.

Julfrid. Anmäl om grannen stör dig, vardagar till A-bolagens kundtjänst, tfn (019) 521 3600, i andra fall till servicejouren.

Julbastu. A-bolagen bjuder sina hyresgäster på gratis familjejulbastuturer i huvudsak på julaftonen den 24.12. Närmare uppgifter på anslagstavlorna.

Julbelysning. Var försiktig då du installerar ljus. Om det finns ett vägguttag på balkongen kan du använda det för anslutning av elektriska julljus avsedda för utomhusbruk.

Avfall. Sortera och packa ditt avfall noggrant. Om avfallskärlen är fulla kan du förvara till exempel gåvopappren hemma. Lägg ingenting bredvid avfallskärlen på gården.

I köket. Lämna inte julmat utan tillsyn vid tillagning på spisen eller i ugnen. Häll heller aldrig flytande fett i avloppet. Låt det kallna och lägg det i avfallskärlet för blandavfall.

Fastighetsservice och -städning fungerar som vanligt i A-bolagen, förvisso med mindre undantag som en följd av helgdagarna. Servicen dejourerar också under helgdagarna.

Ljus. Du minns väl att brinnande ljus aldrig skall lämnas utan tillsyn, inte ens på balkongen. Bränn ljus på ett brandsäkert underlag.

Fågelmatning. Kom ihåg att det enligt A-bolagens ordningsregler är förbjudet att mata fåglar på grund av råttfaran.

En brandvarnare hör till den obligatoriska utrustningen i varje finländskt hem. Kontrollera i samband med julstädningen att den är i skick. Skaffa en brandfilt.

Gästparkering. Gästplatserna på gårdsplanerna är endast avsedda för kortvarig parkering. De kan inte reserveras för egna gäster hela julen.

Text: Kaisa Viitanen