08.04.2021

Invånarna allt nöjdare

A-bolagen kartlägger årligen invånarnas uppfattningar om sitt boende och frågar dem hur nöjda de är med A-bolagens tjänster. Vinterns enkät visar att invånarna är allt nöjdare med husens fasader och avfallshanteringen samt med A-bolagens information.

A-bolagen har allt sedan år 2011 årligen genomfört en invånarnöjdhetsenkät, vars stomme hela tiden varit den samma. Den nyaste enkäten genomfördes i november 2020. Frågeformuläret skickades till A-bolagens alla 2 165 bostäder och 602 formulär returnerades ifyllda. Svarsprocenten var med andra ord 28.

Enkäten har fem nivåer, där nummer ett betyder svag och fem utomordentlig. A-bolagen har tidigare avrundat fått medelhelhetsbetyget fyra av sina hyresgäster, det vill säga vitsordet bra. Enligt den nyaste enkäten har nöjdheten ytterligare ökat. Då svarsmedeltalet för samtliga frågor år 2019 var 3,53 hade det nu stigit till 3,70.

A-bolagen bad sina hyresgäster bedöma såväl bostaden som huset de bor i.

Bostaden fick i genomsnitt helhetsbetyget 3,6, vilket är något bättre än föregående år. Svaren varierade beroende på om man bodde i aravabolaget Borgå A-bostäders lägenheter, i A-Lukaalis icke subventionerade lägenheter eller i de lägenheter, som tidigare ägdes av Borgå stad och som sedan fyra år tillbaka bildar bolaget Borgå Hyresbostäder. Bostäderna i A-Lukaalis hus fick de högsta betygen, medan de mest kritiska invånarna fanns i Borgå Hyresbostäders lägenheter.

Helhetsbetyget för husen var något högre, 3,8. Svaren visar att man är nöjdare än tidigare med till exempel husen på Pepotvägen 2 och Sältingsvägen 7 i Gammelbacka, där A-bolagen nyligen gjort fasadreparationer.

Hyresgästernas uppskattning av bostäderna och husen överraskar inte A-bolagens uthyrningsassistent Reima Tarkkonen, som bland annat har till uppgift att visa bostäder för uthyrning.

– Hela nio av tio, åt vilka jag visar lägenheter, är positivt överraskade.

I tidningsartiklar beskrivs dagens hyresgäster ofta som krävande. Tarkkonen, som verkat många år i fastighetsförmedlingsbranschen, har en annan uppfattning.

– Det viktigaste är att köket är funktionellt och att sanitetsutrymmena är rena och snygga och i skick. I A-bolagen ses bostäderna över vid hyresgästbyte och t.ex. väggarna målas.

I A-bolagens bostäder ingår tillgång till internet i hyran, vilket uppskattas. Också tvättstugorna och bastuavdelningarna i husen upplevs som ett stort plus.

– A-bolagen uppbär inte en garantihyra i början på hyresförhållandet utan endast en liten hyresgaranti. Det är i synnerhet för många unga avgörande vid valet av bostad.

Hyresgästerna ombads också bedöma kundbetjäningen, disponentverksamheten, servicen, städningen och informationen. Kundbetjäningen och informationen fick de högsta betygen, vardera 4,0. Invånarna var nöjdare än tidigare med avfallshanteringen. De största orsakerna till det är de förnyade avfallskärlen och de förbättrade återvinningsmöjligheterna.

Även alla övriga tjänster fick bättre bedömningsmedeltal än året innan. Kast förekom visserligen från objekt till objekt till exempel i fråga om fastighetsunderhåll och städning. A-bolagen går i detalj igenom svaren för att ytterligare kunna förbättra tjänsterna och garantera en enhetlig kvalitet.

Text: Kaisa Viitanen