08.04.2021

Asukkaat entistä tyytyväisempiä

A-yhtiöt mittaa vuosittain asukkaidensa mielipiteitä asumisesta ja tyytyväisyyttä palveluihin. Marraskuussa toteutetun kyselyn perusteella asukkaat ovat entistä tyytyväisempiä talojen julkisivuihin ja jätehuoltoon sekä tiedotukseen.

A-yhtiöt on toteuttanut vuodesta 2011 alkaen vuosittain asukastyytyväisyyskyselyn. Uusin kysely tehtiin marraskuussa 2020. Kysely lähetettiin A-yhtiöiden 2 165 asuntoon, ja vastauksia palautettiin 602 kappaletta eli 28 prosenttia kyselyn saaneista.

Kyselyssä on viisiportainen malli, jossa numero ykkönen tarkoittaa heikkoa ja viitonen erinomaista. A-yhtiöt on jo aiemmissa kyselyissä saanut vuokralaisilta kokonaislukuun pyöristäen arviokseen neljä eli hyvä. Uusimmassa kyselyssä tyytyväisyys on edelleen kasvanut. Kun vuoden 2019 kaikkien kysymysten keskiarvo oli 3,53, viimeisimmässä se on 3,70.

A-yhtiöt pyysi vuokralaisiltaan arvioita niin asunnostaan kuin kotitalostaan.

Asuntonsa yleisarvosanaksi vuokralaiset antoivat keskimäärin 3,6, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna. Vastauksissa oli hajontaa sen mukaan, asuivatko vastaajat aravayhtiö Porvoon A-asunnoissa, vapaarahoitteisia asuntoja hallinnoivassa A-Lukaalissa vai Porvoon kaupungilta neljä vuotta sitten siirtyneistä asunnoista koostuvassa Porvoon Vuokra-asunnoissa. Korkeimmat arvosanat asunnoista antoivat A-Lukaalin talojen asukkaat, kriittisimpiä olivat Vuokra-asuntojen asukkaat.

Talojen yleisarvosana oli hieman korkeampi, 3,8. Vastauksissa näkyy kohonnut tyytyväisyys esimerkiksi Gammelbackan Peipontie 2:ssa ja Suolaketie 7:ssä, joissa A-yhtiöt on äskettäin tehnyt julkisivukorjauksia.

Vuokralaisilta pyydettiin arvioita myös asiakaspalvelusta, isännöinnistä, huollosta, siivouksesta ja tiedotuksesta. Kaikki palvelut saivat asukkaiden arvioissa paremmat keskiarvot verrattuna edellisvuoteen. Korkeimmat arvosanat tulivat asiakaspalvelulle ja tiedotukselle, molemmille 4,0.

Asukkaat olivat myös aiempaa tyytyväisempiä jätehuoltoon. Suurimmat syyt kehitykseen ovat jätelajitteluastioiden uudistukset ja kierrätysmahdollisuuksien paraneminen.

Esimerkiksi kiinteistösiivous, joka on viime vuosina ollut asiakaspalautteen takia A-yhtiöiden erityiskehityskohteena, keräsi tämän talven kyselyssä arvosanan 3,5. A-yhtiöissä osa kiinteistösiivouksesta hoidetaan oman henkilön voimin, ja itse siivottavat kohteet keräsivät selvästi paremmat arviot kuin ostopalvelukohteet.

– Kun olemme taloissa, asukkaat antavat yleensä vain kehuvaa palautetta. Minä taas sanon aina, että kaikenlaista palautetta pitää muistaa antaa, emmehän muuten välttämättä tajua, että jotain kohtaa pitää siivota paremmin, sanoo A-yhtiöissä kaksi vuotta työskennellyt ja siivouspuolen lähiesimieheksi kouluttautuva Leam Thinnawan.

Toisaalta kehuvaa on myös Leamin oma palaute asukkaille.

– Monissa taloissa asukkaat huolehtivat itse esimerkiksi porraskäytävien isompien roskien siivoamisesta tai pitävät pesutupansa niin siisteinä, että joudun laskemaan joskus leikkiä siitä, että jättäkää minullekin jotakin.

Koronaepidemia näkyy kiinteistösiivouksessa.

– Esimerkiksi porrashuoneet siivoamme yleensä miedoilla yleispesuaineilla, siivoustarve vaihtelee tietysti sään ja vuodenajan mukaan. Mutta koronan vuoksi pyyhimme desinfioivilla aineilla kaikki sellaiset kohdat, kuten porraskaiteet ja ovenrivat, joihin ihmiset koskettavat. Myös talosaunoissa käytämme desinfioivia pesuaineita, Thinnawan kertoo.

Asukastyytyväisyyskyselyn yksityiskohtia tutkitaan A-yhtiöissä, jotta palveluita voidaan edelleen kehittää ja taata niiden tasalaatuisuus.

Teksti: Kaisa Viitanen