16.12.2021

Bra knep för att hålla hemmet i skick

Om det läcker ut vatten på golvet i köket kallar säkert var och en av oss omedelbart på hjälp. Men vad göra åt ett avlopp, som drar dåligt, en dragkänsla eller ett porlande ljud i ett värmebatteri?

I avloppsröret under diskhoar och handtvättlavoarer finns ett vattenlås, i vilket det lätt samlas till exempel matrester eller hår. Ifall avloppet är helt tilltäppt måste vattenlåset tas loss och rengöras. Om man inte är helt säker på att man klarar av det själv kan man be om professionell hjälp av servicepersonalen.

Är avloppet inte helt igensatt, utan bara drar dåligt, kan problemet lösas med kemiska medel, som öppnar blockeringar. Proppupplösande medel i vätskeform finns att köpa, men man kan också försöka med en egen blandning av matsoda (natriumbikarbonat) och ättika. Tappa först varmt vatten i avloppet och häll sedan dit ungefär en deciliter matsoda och efter det några deciliter starkspritättika. Vänta tio minuter. Bli inte förvånad om det hörs ett bubblande ljud. Tappa ännu avslutningsvis varmt vatten i avloppet.

Om golvbrunnen i badrummet drar dåligt beror det vanligen på att brunns-gallret inte rengjorts. Det bör man göra regelbundet. Samtidigt lönar det sig att rengöra också själva avloppet. Var försiktig så att du inte utöver gallret tar loss någon annan del av golvbrunnen.

Om det känns som om luften skulle stå stilla i bostaden skall man kontrollera ventilationsventilerna. Det lönar sig att årligen putsa frånlufts- och tilluftsventilernas kåpor eller galler.

I synnerhet i köket samlar ventil-kåporna inte bara damm utan också fett. När man torkar av dem lönar det sig att använda något avfettande tvättmedel. Vrid inte på den runda delen i mitten på ventilen för det rör till ventilationsinställningarna.

Det är också skäl att regelbundet tvätta spisfläktens galler. Det går lätt och behändigt i diskmaskinen.

Bakom kylskåpet samlas det damm, som till och med kan orsaka brand. Dammsug minst en gång i året.

Dagens fönsterkarmar har tillufts-ventiler, med vilka man kan justera luftflödet i enlighet med årstiden. Tilläggsisolering i fönstren behövs knap-past. Om du ändå känner drag, fönstret inte sitter i karmen som det skall eller tätningslisterna är trasiga, kalla då på en fastighetsskötare.

Vattenburna värmebatterier har en termostat, med vilken man kan justera varmvattenflödet. Om plastvredet går sönder kommer en fastighetsskötare med ett nytt och monterar det. Det lönar sig att då och då ställa termostaten i olika lägen, på så sätt fastnar den inte.

Om det hörs porlande ljud frånvärmebatterietkan orsaken vara luft i rörledningarna. Det hör fastighetssköt-selpersonalen till att vid behov lufta värmebatteriet, men förvisso kan en duktig och ansvarsfull invånare också försöka göra det själv.