Invånarbastu

Bastun ligger i 7 våning på B-trappan. En timmes veckotur i invånarbastun kostar 10 €/månad. I huset finns också en kabinett- och bastuutrymme som kan hyras av både husets invånare samt utomsående.

Tvättstugor

I Alexanderskronan finns två tvättstugor (på trappan A och B)  till invånarnas förfogande. I båda finns det flera tvättmaskiner, torktumlare och därtill ett skilt torkrum. Det är gratis att använda tvättstugan för invånarna i huset. Turen till tvättstugan skall bokas på förhand.

kuvituskuva

Lagerutrymmen

På gatunivån i Alexanderskronan finns det rymliga förvaringsutrymmen för cyklar o.dyl. I källarvåningen finns det nätförråd. Ett nätförråd kan hyras från A-bolagens kontor för en pantavgift på 50€.

Avfallshantering

Det finns djupinsamlingsbehållare för blandavfall, bioavfall, kartong, papper, plast samt metall och glas på gårdsområdet. Tips för sortering finns i Rosk´n Rolls sorteringsguide .

kuvituskuva

Parkering

Det finns parkeringsplatser för invånarna på Alexanderskronans gård. Invånarna har möjlighet att reservera en egen parkeringsplats med värmestolpe. Det finns en skild parkeringsplats för mopeder bredvid avfallsstationen i närheten av trappingången.

kuvituskuva