29.09.2020

Säsongbelysningen tänds

Dagarna blir nu snabbt allt kortare med mindre och mindre dagsljus.

I Finland hängde man tidigare upp säsongbelysning först till julen, men nu sker det tidigare. I många hem funderar man nu på säsongbelysning. På balkongerna och terrasserna i många av A-bolagens hus finns det stickkontakter för utomhusbruk och de lämpar sig också för anslutning av belysning. Det är ändå några saker man bör hålla i minnet när man skaffar säsongbelysning.

– På förpackningarna står det nästan alltid om belysningen är avsedd för inom- eller utomhusbruk. Om sådan märkning saknas skall man kolla IP-klassificeringen på förpackningen. Den första siffran anger mekaniskt skydd och den andra siffran vattentålighet. Ifall den andra siffran är noll, är apparaturen avsedd för endast inomhusbruk, tipsar verkställande direktör Tapani Lempinen på JRA-Sähkö.

– Och alltid skall man förstås kolla att belysningen är CE-godkänd.Belysningen skapar inte bara stämning, den ger också trygghet. I väldigt många olyckor i hemmen är åtminstone en delorsak den att det varit dunkelt inne.

Text: Kaisa Viitanen