17.12.2020

Rörsanering utan större besvär

A-bolagen genomförde i höstas en omfattande sanering av bruksvattenledningarna på Bertilsvägen 17 med bara ungefär en
veckas boendeolägenheter per bostad.

Den stora rörledningssaneringen i fastighetens tre radhus inleddes i månadsskiftet september-oktober och blir till väsentliga delar färdig till julen. Eventuella kompletterande arbeten görs ännu efter julhelgen.

Hyresgästerna bodde i sina hem medan saneringen pågick. Boendeolägenheterna per bostad varade bara ungefär en vecka.

– Hela saneringen planerades och genomfördes på boendets villkor. När man i dylika saneringsfall börjar med en stor stamrörledning, som sedan förgrenar sig, gjorde vi flera linjer i husen på Bertilsvägen. På det sättet påverkade inte en pågående ombyggnad i en bostad grannens boende, berättar A-bolagens fastighetsdirektör Teppo Riski.

I samband med rörledningssaneringen fick invånarna nya förstklassiga badrumsmöbler. Vid behov snyggades badrummen också litet upp i största allmänhet.

Enligt Riski kommer saneringen på Bertilsvägen att fungera som modell för liknande kommande saneringar på annat håll. Särskilt väl lämpar sig metoden för loft- och radhus. Lofthusen på Källstigen 3–4 på Prästgårdsbacken är ett bland aktuella saneringsobjekt.

Hilkka Salonen, som bor på Bertilsvägen 17, bekräftar att det inte medförde besvär att bo kvar under pågående sanering. Arbetena i hennes och väggrannens lägenhet överlappade varandra, vilket gjorde att de växelvis lätt kunde använda varandras dusch och bastu.

– Det är viktigt att grannsämjan är bra.

Arbetet i lägenheterna gick så snabbt att Salonen, som själv är pensionerad, tror att de arbetslivsaktiva grannarna knappast ens märkte hela saneringen. Däremot nog att det förnyade badrummet är välfungerande och vackert.

Text: Kaisa Viitanen