16.06.2022

Nya medlemmar i A-bostäders styrelse 

Johanna Torvinen och Jaakko Jalonen är nya invånarrepresentanter i A-bostäders styrelse. Vardera har gedigen erfarenhet av att delta i hyreshuskoncernens verksamhet. 

A-bostäders invånarmöte hölls den 19.5. Mötesdeltagarna föreslår i enlighet med invånardemokratilagen invånarrepresentanter till styrelsen. Jaakko Jalonen och Johanna Torvinen utsågs efter att Matleena Jensen och Vesa Hanhinen meddelat att de ville lämna styrelseuppdraget. De nya medlemmarna invaldes i styrelsen på bolagsstämman den 23.5. 

Johanna Torvinen var i sju år ordförande för invånarföreningen och har goda kontakter till A-bostäders invånare. 

– Det är just det jag vill, att på invånarnas vägnar påverka beslutsfattandet i A-bostäder och bolagets utveckling. 

För Johanna är det viktigt att också specifika boendebehov beaktas då A-bostäder gör sina val till exempel i olika byggprojekt. 

– Jag jobbar som personlig assistent och därför ligger till exempel frågor som gäller tillgänglighet och nedsatt rörlighet mig nära. 

Jaakko Jalonen har för sin del följt med och övervakat A-bolagens verksamhet och resultat som tidigare stadsstyrelseordförande och tidigare ordförande för A-bostäders styrelse. 

– Styrelsemedlemskapet är ett lämpligt kall för mig. Nu påverkar jag ur invånarnas synvinkel och som deras representant, säger Jaakko Jalonen. 

A-bostäders styrelse förnyades i oktober efter att stadsfullmäktige fått en ny sammansättning som ett resultat av kommunalvalet i juni. Jarmo Grönman är A-bostäders styrelseordförande och Anders Rosengren viceordförande. De andra styrelsemedlemmarna är Jani Heinänen. Riikka Lintukangas och Ulla Raitimo samt två invånarrepresentanter, vilka efter bolagsstämman i maj nu är de ovannämnda Johanna Torvinen och Jaakko Jalonen.