17.06.2021

Njut av balkongen och gården

Viveca Öhbergs balkong fungerar som förodlingsplats för sommarblommorna ute på stugplatsen och som blomsteroas i hemmet i flervåningshuset.

I maj är pelargonerna, bloddroppen och tomatplantorna de första som förbereder sig för blomning, men mitt på sommaren är den inglasade balkongen som ett växthus, där Viveca Öhberg bara just och just ryms in för att vattna alla blommor.

– Då kan jag sitta i vardagsrummet och genom fönstren njuta av blomsterprakten på balkongen, berättar hon.

Då sommaren framskrider och plantorna växer allt fortare flyttar Viveca tomatplantorna i ämbar intill den varma väggen på balkongen. Där växer de garnstödda upp mot balkongtaket. Utrymmet tar inte slut då Viveca tar med sig en del av balkongväxterna ut till landet för de varmaste sommarveckorna.

– Jag vet redan exakt var jag skall placera de växter jag drivit upp från frön. Krassen får breda ut sig framför gårdsbyggnadens röda stockvägg. Sallat och örter passar också bra att ta med sig i burkar ut till holmen.

Viveca är ett utmärkt exempel på att man också som våningshusbosatt kan ha mångsidig trädgårds- och växtskötsel som hobby. Viveca hör till Borgå trädgårdsförening och gör tillsammans med föreningens andra medlemmar exkursioner till trädgårdar och gårdar. Hon deltar också i skötseln av de 40 olika rossorterna framför Borgå sjukhus.

Vid ingången till huset där hon själv bor placerar Viveca för sommaren en krukros och gör till julen tomtar av barrträdsris som hälsar välkommen. En önskan har hon kanske ännu, nämligen att få lära barnbarnen identifiera växter eller att utnyttja vildörter.

Planteringar på gårdsområdet

I A-bolagens hus sköter invånaren om gårdsområdet som hör till den egna bostaden. I husets förråd finns bland annat gräsklippare och saxar för skötsel av gräsmattan respektive beskärning av träd.

Invånarna kan anlägga planteringar på sitt gårdsområde, dock inte plantera buskar eller träd, som kräver kraftfullare skötselåtgärder än gårdsblommor. Då det sker invånarbyte i lägenheten kan stora växter förorsaka oklarheter om vems sak det är att sköta dem.

Om det finns en häck kring den egna gårdsandelen ska invånaren själv klippa och sköta den.

På den egna gårdsandelen får invånaren placera lätt flytt- och nermonterbara möbler, paviljonger, växtstöd och trädgårdsprydnader. Fasta konstruktioner såsom pergolor är inte tillåtna.

På balkongen får invånaren fritt anlägga en så kallad krukträdgård. Det lönar sig att använda olika slags växthyllor och lådor, som kan fästas i balkongräcket. Det är också tillåtet att hänga upp amplar.

Om man placerar trätrallar eller mattor på balkonggolvet bör man se till att golvet kan torka och att vatten kan rinna bort på normalt avsett sätt.

På ett gemensamt gårdsområde får man inte sätta upp trampoliner eller uppföra andra stora konstruktioner. Om det vid användningen av en trampolin skulle ske en olycka är försäkringsskyddet oklart i och med att hoppanordningen finns på ett gårdsområde tillhörigt ett av A-bolagens hus, men där det satts upp av en invånare.