01.10.2021

Gården i ny skepnad

Gården tillhörande fastigheten Joukahainenvägen 11 i Vårberga renoverades i somras. I sin nya skepnad är den nu ett mångsidigt lek- och vistelseområde, som fått tack av både större och mindre användare.

A-bolagen har nästan varje år utöver de normala underhållsarbetena gjort större gårdsreparationer på sina fastigheter. I år var turen kommen till fastigheten Joukahainenvägen 11 från år 1990.

Barnens vid det här laget redan mycket slitna lekredskap fick ge plats för nya gårdslekredskap, som erbjuder mångsidiga utmaningar. Det nya trygga lekområdet, som även krävde mark-schaktningsarbeten, inhägnades med planteringsbassänger. Dessutom anlades en ny grill- och vistelseplats för invånare i alla åldrar samtidigt som tork- och vädringsställena flyttades annorstädes på området.

– Mommos gård är bäst, samman-fattar sexåriga Luna Koskinen.

Den käcka grundskoleeleven har besökt mormor Mariella på Joukahainenvägen 11 regelbundet ända sedan hon var liten, ofta trivs hon hela veckoslutet. Med åren har både det egna husets gård och närmiljön, i synnerhet Väinöläparken precis intill fastigheten, blivit ytterst kära platser för flickan. Att hon trivts så bra beror också på att det bor barn i samma ålder i huset, av vilka en del blivit hennes hjärtevänner.

Luna och hennes kompisar har hunnit testa alla nya lekredskap på gården.

– En del är verkligt lätta, men ändå skojiga. Andra igen är ganska svåra, men också de är skojiga när man kan prova olika vägar. Alla kan jag inte ännu. Hämppisgungan (på vuxenspråk bogunga) är emellertid bäst. I den får man hög fart och man kan gunga rakt eller snett. Jag tycker om att gunga snett.

– Och så finns det ju också någonting för riktigt små barn. Här är både stora och små barn och vi större ser upp för de små och skyddar dem.Också vuxna kommer med positiv feedback om gårdsområdet.

– Jag vande mig den här sommaren vid att dricka eftermiddagskaffet på gården. Och eftersom sommaren var mycket varm och kvällsmaten åts senare än vanligt i många familjer var det ofta både barn och vuxna på gården också sent på kvällen, berättar Lunas mommo Mariella Koskinen.

Invånarna har redan hunnit komma med nya idéer för gården. Eftersom ett av husen i grannfastigheten är mycket nära grill- och vistelseplatsen har invånarna föreslagit för A bolagen att ett litet stängsel eller en liten skiljevägg skulle byggas mellan tomterna på det stället. På det sättet skulle de som vistas på gården inte störa sina grannars balkongfred.

Man väntar också med iver på nästa sommar. A-bolagen sköter om de fleråriga planteringarna i planterings bassängerna, men man har kommit överens om att invånarna kompletterar planteringarna med ettåriga växter efter eget tycke och smak.

Gårdsrenoveringen kostade ca 40 000 euro. En renovering av samma typ planeras också för nästa år – var, det funderar man på som bäst.