08.04.2022

A-asuntojen tilinpäätös 2021: vuokratulot käytettiin kiinteistöjen ylläpitoon

A-yhtiöiden tilinpäätöksen vuodelta 2021A-yhtiöiden tilinpäätökset vuodelta 2021 ovat valmistuneet. Porvoon A-asuntojen vuosi 2021 oli tasainen. Asuntojen vuokraus, isännöinti ja huolto ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti.

Uudiskohteiden rakentamisia ei käynnistetty A-asuntojen puolella vuoden 2021 aikana. Suunnittelussa on yhden Porvoon A-asuntojen kohteen, Koivumäentie 8:n, täydennysrakentamis- ja lisärakentamishanke. Liikevaihto, eli vuokratulot, muodostui budjetoidun mukaisesti ja kulut kokonaisuudessaan toteutuivat lähes ennakoidusti. A-asunnot -konsernin liikevaihto oli 2021 vuonna 18,2 miljoonaa euroa. Kulupuolella suurin menoerä, kiinteistöjen hoitokulut, muodostivat 10,2 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen korjaukset muodostivat noin miljoona euroa budjetoitua isomman menoerän, 4,4 miljoonaa euroa.

Korjausbudjetin ylitys johtui muun muassa huoneistoremonteista, joissa jouduttiin tavallista useammin tekemään kosteuskorjauksia. Asukkaiden vaihtuessa asuntojen tarkastuksissa tehdään nykyisin aina kosteusmittaus. Vesivahinkoja ilmeni aiempaa enemmän. Kosteuskorjausten lisäksi aiempaa useampi remontoitavista asunnoista jouduttiin peruskorjaamaan. Isoja huoneistokorjauksia oli kymmenisen kappaletta enemmän kuin tavallisesti.

A-yhtiöt on myös ottanut alkuperäistä suunnitelmaa ripeämmin käyttöön aurinkovoimaloita. A-asunnot on tarttunut nopeasti ja tuntuvilla panostuksilla Porvoon kaupungin ympäristötavoitteiden toteuttamiseen. Aurinkoenergian hyödyntäminen on paneeleiden hankinnan lisäksi edellyttänyt muita investointeja. Esimerkiksi Ilmarisentie 4:n ja 6:n aurinkovoimaloiden asennuksen yhteydessä tehtiin myös talojen kattoremontti.

A-asunnot -konsernilla oli vuoden 2021 lopussa lainaa 86,8 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste nousi vuoden aikana hieman ja se oli 11,84 %. Vakaan liiketoiminnan ansiosta konsernin maksuvalmius oli hyvä. Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksuun käytettiin vuoden 2021 aikana 5,5 miljoonaa euroa. Koronaepidemian vaikutukset asumiseen näkyivät viiveellä. Asukkaiden vuokranmaksukyky säilyi entisellään, mutta asuntoa hakevien määrä vuoden 2021 aikana oli hieman vähäisempi kuin normaalisti. Opiskelijatalo Aleksanterinkruunussa tilanne näkyi ajoittain jopa tyhjinä asuntoina. Opiskelijat eivät tarvinneet opiskelua varten asuntoja kuten normaalisti, kun opintoja suoritettiin etänä. Koko konsernin tasolla asuntojen käyttöaste säilyi kuitenkin erinomaisella tasolla, 99,21%.

Porvoon A-asunnot pyrkii vähentämään kiinteistöjen energiankulutusta kaupungin ympäristötavoitteiden toteuttamiseksi. Vuosittain tehdään energiaa säästäviä korjaustoimenpiteitä, kuten vuoden 2021 aikana huoneistokohtaisten vesimittareiden asennuksia ja lisäeristyksiä. Haavikkotie 33:ssa vaihdettiin lämmitysmuoto uusiutuvaan energiaan, maalämpöön. Toimenpiteistä huolimatta lämmitykseen liittyvä energiankäyttö kasvoi vuonna 2021. Kasvu johtuu tavallista kylmemmästä talvikaudesta.

A-asuntojen hallitus vaihtui Porvoon kaupunginvaltuuston vaihtumisen myötä lokakuussa 2021. A-asuntojen strategian kehittäminen jatkuu yhteistyössä uuden hallituksen kanssa. Kun vuonna 2021 saatiin valmiiksi A-asuntojen toimintaa ohjaava Porvoon kaupungin asumisen ohjelma, on A-asuntojenkin toiminnan pitkäntähtäimen suunnittelu jälleen hedelmällistä. Ohjelmassa on osoitettu A-asuntojen rooli kaupungin kehittämisen välineenä. A-asuntojen strategiassa keskitytään kiinteistökannan kehittämiseen ja ylläpitoon.

A-asuntojen vuosikatsaus tilinpäätöstietoinen jaetaan toukokuussa A-yhtiöiden asukkaille ja yhteistyö-kumppaneille.