Asukkaana A-yhtiöissä:

A-yhtiöt noudattavat kaikessa toiminnassaan huoneenvuokralakia. Lisäksi vuokranantajasi kunnioittaa Suomen Kiinteistöliiton, Suomen Vuokranantajien ja Vuokralaisten Keskusliiton yhteistyössä laatimaa ohjeistusta Hyväksi Vuokratavaksi asuinhuoneistojen vuokraamisessa.
Sekä laki että myös Hyvä Vuokratapa määrittelevät myös vuokralaisten velvollisuudet. 

Jokainen vuokralainen on velvollinen noudattamaan A-yhtiöiden järjestyssääntöjä. Lisäksi jokaista asukasta sitoo se, mitä Suomen järjestyslaki sanoo. 

A-yhtiöissä vuokra on maksettava viimeistään kunkin kuukauden 4. päivä. Vuokra maksetaan vuokranantajan asukkaalle toimittamien viitepankkisiirtojen tietojen mukaisesti. 

Vuokralaisella on velvollisuus hoitaa huoneistoaan huolellisesti. Jos vuokranantaja joutuu tekemään asunnossa korjauksia sen huonon hoidon tai rikkomisten takia, kulut peritään asukkaalta.

A-yhtiöiden järjestyssäännöt
Sauna- ja pesulasäännöt
Hinnasto