Inom A-bolagen tolereras inte ett festande som stör grannarna. Normala familjefester är självfallet tillåtna. Om Din granne stör har Du rätt att GENAST anmäla störningen till A-bolagens service, vardagar på kanslitid till kundtjänsten (019) 521 3600, andra tider till servicens journummer 040 592 8505.

Fyll i alla fält med (*).