Kontoret är undantagsvis stängt på grund av personalens skolning 8-9-10.2020

Vi öppnar normalt måndagen 12.10.2020 kl 10.30

 

I brådskande fall kontakta dejournummret

040 592 8505