Frågor och svar angående koronaepidemins inverkan på A-bolagens tjänster

Vad gör jag om jag får svårigheter med hyresbetalningen?

Förändringarna i invånarnas ekonomi är mycket beklagliga. Om betalningsförmågan märkbart försämras, är det skäl att kontakta hyresövervakaren för att överenskomma om en betalningsplan.

Hur och var kan jag få hjälp med att betala hyran?

Om betalningssvårigheterna beror på arbetslöshet eller permittering, bör Ni omedelbart kontakta FPA och registrera Er som arbetslös arbetssökande. För att få arbetslöshetsersättning behövs ett utlåtande från TE-byrån, med vilken ansökan om inkomstrelaterad dagpenning till arbetslöshetskassan, FPA dagpeng eller arbetsmarknadsstöd kan göras. Dessutom är det värt att kontrollera med Kela om Ni har rätt till bostadsbidrag och / eller inkomststöd. Inkomststödet är en kortfristig förmån, avsedd att hjälpa till att övervinna och förhindra tillfälliga svårigheter.

Hur utför A-bolagen reparationer och renoveringar i lägenheterna under epidemin?

Reparationer och renoveringar utförs huvudsakligen i samband med in- och utflyttning, dvs när bostäderna är tomma. Dessutom utförs underhåll och reparationer som inte kräver besök i lägenheterna.Under våren påbörjas dörr- och fönsterrenovering på tre olika fastigheter. A-bolagen kontaktar alla berörda invåre personligen angående de praktiska arrangemangen. På detta sätt kan eventuella exceptionella åtgärder beaktas under installationsarbetet och arbetet kan tryggt utföras. Utöver dessa tre påbörjas inga övriga storskaliga reparations- och renoveringprojekt.

Övriga underhållsbesök i lägenheterna?

A-bolagens egen servicepersonal och avtalspartners utför för närvarande endast brådskande arbeten i lägenheterna, som t.ex. uppvärmnings-, vatten- eller ventilationsproblem, som avsevärt försämrar boendet eller kan leda till större skador. Underhållsarbete kan också ordnas om invånaren är borta från lägenheten under underhållsbesöket. Efter underhållsbesöket rengörs arbetsområdet genom att torka av med desinfektionsmedel.

Polisen har varnat för s.k. corona-granskningar, bedrägerier där obehöriga har trängt in i lägenheterna för att stjäla invånarnas pengar eller egendom. Bluff-meddelanden har också skickats till telefonerna. A-bolagens servicepersonal kontaktar alltid invånaren genom att ringa eller meddela skriftligen innan de går in i lägenheten. Vid ankomsten har servicepersonalen A-bolagens identitetskort och avtalspartnerna sina egna ID-kort. Du kan kontrollera ditt hus underhållsföretag på husets anslagstavla.

Inställs invånarnas egna bastuturer på grund av epidemin?

Invånarnas egna bastuturer är i bruk för tillfället. Invånarna bedömer själv om de vill använda bastun. Om någon som bor i hushållet är i karantän, är sjuk eller misstänker att de har drabbats av coronavirus skall de vara medvetna om sitt ansvar och inte använda bastuturen.

Riktlinjerna för myndighetsbegränsningar gäller offentliga utrymmen som rymmer mer än nio personer åt gången. Av den anledningen har joggingbastuturerna avbrutits.

Är tvättstugan och andra gemensamma utrymmen i bruk?

Husets förvarings- och källarutrymmen samt tvättstugorna används normalt så att invånarnas vardag fungerar trots den exceptionella situationen. Klubbrummen är inte i bruk då de är avsedda som mötesrum. Tvättstugor används normalt eftersom möjligheten att upprätthålla hygien och tvätt är viktig. Vi ber också invånarna att bete sig ansvarsfullt i tvättstugan, dvs att städa upp efter sig och torka av handtagen på tvättmaskiner o dyl.

Hur sköter A-bolagen om tillräcklig städning i husets gemensamma utrymmen?

Vi ser till att den överenskomna veckostädningsnivån för husen förblir densamma i alla hus trots epidemin. Det finns inga speciella rengöringsåtgärder, men vi hoppas att invånarna tar eget ansvar för god handhygien på samma sätt som på alla offentliga platser.

A-bolagen följer aktivt de officiella riktlinjerna och allmänna praxis för coronavirusepidemin, och uppdaterar vår policy vid behov. Om det sker förändringar i tjänsterna informeras invånarna om saken. Mer information finns tillgänglig och situationen kan kontrolleras på vår webbplats a-yhtiot.fi eller genom att ringa kundtjänsten på 019 521 3600 (mån-fre 8-16, onsdagar till 16:30).