A-yhtiöt huolehtii vuokra-asumisen laadusta Porvoossa: 2020 panostetaan jätelajitteluun

Porvoon A-yhtiöiden vuokra-asunnoissa tehdään vuonna 2020 asumisen laatua parantavia korjauksia ja panostetaan ympäristöasioiden kehittämiseen. Osassa kohteita tehdään tarkistuksia vuokriin.

Uuden jätehuoltolain myötä vuokratalojen jätelajitteluastioita lisätään ja asukkaille tulee aiempaa paremmat mahdollisuudet jätteiden lajitteluun. Talojen pihoille asennetaan ensi vuoden aikana kymmeniä uusia jäteastioita. Neljän talon, Sibeliusbulevardi 11-13:n ja F.E. Sillanpään katu 4:n katoille asennetaan aurinkopaneelit, joiden avulla tuotetaan sähköä kohteen omaan käyttöön.

Vuoden 2020 aikana A-asunnoille valmistuu yksi uudiskohde, Karhupolun asuntola, Kårkulla samkommunin käyttöön. Erillistaloon valmistuu keväällä 12 asuntoa sekä asuntolan yhteisiä tiloja. Tämän lisäksi A-asunnot teettää talokohteisiinsa 2,7 miljoonalla eurolla korjauksia, joilla ylläpidetään vuokra-asuntojen laatua. Merkittävimpiä ensi vuoden korjauksia ovat ikkunoiden ja ovien vaihdot. Lisäksi ensi vuonna tehdään muun muassa julkisivumaalauksia, käyttövesiverkoston uusimisia ja elementtisaumauksia.

Ensi vuoden talousarviossa on varauduttu vuokrien tarkistuksiin osassa kohteita. Osassa aravarahoitteisista ja vapaarahoitteisista asumiskohteista neliövuokra säilyy ennallaan, osassa kohteita vuokraa korotetaan 10-50 senttiä laskennallista asuinneliötä kohti. Korotuksista huolimatta A-yhtiöiden vuokrataso pysyy maltillisena ja alle Uudenmaan vastaavien kohteiden hintatason. 

Osa vuokrantarkistuksista selittyy yhtiöiden valtionlainoilla, joiden vuosimaksuihin on tulossa korotuksia. Myös lämmön ja veden hintoihin on odotettavissa korotuksia. Jätehuollon kehittäminen on yksi merkittävimmistä taloudellisista panostuksista, ja myös muut korjaustyöt vaativat budjettiin varautumista hieman viimevuotista enemmän. Sen sijaan kiinteistönhuollossa pyritään tehokkaaseen palvelujen ostoon ja tuottamiseen, ja siivous- ja huoltotöiden osalta kustannuksiin odotetaan pientä laskua.

- Haluamme säilyttää kaikissa asuin- ja liiketilakohteissamme tasaisen ja hyvän laadun. Periaatteemme edellyttää, että osassa kohteitamme on tehtävä enemmän korjaustöitä kuin niissä kohteissa, joiden korjaussuunnittelua olemme jo itse tehneet pitkäjänteisesti, toimitusjohtaja Mika Vuori sanoo.

Porvoon A-asuntojen ensi vuoden talousarvio käsiteltiin yhtiön hallituksen kokouksessa ja asukastoimikunnan kokouksessa 28.10. Tarkemmin ensi vuoden suunnitelmista voi lukea A-yhtiöiden A-asukas -lehdestä, joka jaetaan asukkaille loka-marraskuun vaihteessa ja julkaistaan yhtiön nettisivuilla.